הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבע קולנועי, 62059.1.1
שם המרצה: בורג חגית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס היא להמחיש את תהליך היצירה של סרט ולנתח את המבע הקולנועי על מרכיביו השונים: צילום, עריכה, תאורה, עיצוב התמונה, תסריט ופס קול.
תיאור הקורס: המבע הקולנועי הוא מעין שפה המבוססת על קודים אמנותיים ועל קונוונציות של תקשורת. הקורס יקנה מושגים בסיסיים במבע הקולנועי ויאפשר הבנה מעמיקה של יצירות קולנוע.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 תיאוריות קולנועיות: התיאוריה הפורמליסטית והתיאוריה הריאליסטית: הכרת התיאוריות והרצף שבין סרטים ריאליסטיים, קלאסיים ופורמליסטים.
2 תיאוריות קולנועיות: התיאוריה הפורמליסטית והתיאוריה הריאליסטית: הכרת התיאוריות והרצף שבין סרטים ריאליסטיים, קלאסיים ופורמליסטים.
3 צילום: הכרת מושגים בסיסיים בצילום הקולנועי, משמעותם והשימושים השונים בהם: השוט, מרחקי מצלמה, זוויות צילום, תנועות מצלמה.
4 תסריט: הכרת מבנים נרטיביים שונים, הכרת מבנה התסריט :סינופסיס, טריטמנט, דראפט, דראפט סופי. הכרת המבנה העלילתי הקלאסי: אקספוזיציה, אירוע מחולל, נקודת/ות מפנה, שיא והתרה. תפקיד התסריטאי בהפקה הקולנועית.
5 תסריט: הכרת מבנים נרטיביים שונים, הכרת מבנה התסריט :סינופסיס, טריטמנט, דראפט, דראפט סופי. הכרת המבנה העלילתי הקלאסי: אקספוזיציה, אירוע מחולל, נקודת/ות מפנה, שיא והתרה. תפקיד התסריטאי בהפקה הקולנועית.
6 פסקול: הכרת ערוצי הקול: המלל, המוסיקה, רעשי רקע והאפקטים הקוליים, הבנת הקשר בין פסקול לתמונה, השפעת פס הקול על האווירה ומשמעות הסרט, שימוש בסאונד דיאגטי ושימוש בסאונד א- דיאגטי.
7 תאורה: מאפיינים עיקריים של התאורה והקשר בין התאורה לצילום: אמצעי תאורה קלאסית: (key light,(fill light, back light ,הבנת הקשר בין סוגי תאורה לאווירה של תאורה. תאורה "מלאה", תאורה טבעית, תאורה ניגודית ותאורה עמומה.
8 קומפוזיציה ומיזנסצנה: הכרת חוקי הקומפוזיציה והמיזנסצנה, דרכי עיצוב הפריים, מיקום הפרטים בפריים, מיקום הפרטים בעומק התמונה (חזית מרכז ורקע), שוליים מול מרכז, פריים פתוח מול פריים סגור, סימטריה מול חוסר איזון, מיקוד עמוק, היחסים בין מה שמתרחש בתוך הפריים לבין מה שנמצא מחוצה לו, התנועה בפריים כמרכיב בקומפוזיציה.
9 עריכה: הכרות עם צורות עריכה שונות: עריכה אנליטית ועריכה סינתטית, עריכה מקבילה. סוגי חיבורים בין שוטים: קאט, דיסולב, פייד אין, פייד אאוט, עיצוב חלל וזמן באמצעות עריכה, תפקיד העורך בהפקה הקולנועית.
10 עריכה: הכרות עם צורות עריכה שונות: עריכה אנליטית ועריכה סינתטית, עריכה מקבילה. סוגי חיבורים בין שוטים: קאט, דיסולב, פייד אין, פייד אאוט, עיצוב חלל וזמן באמצעות עריכה, תפקיד העורך בהפקה הקולנועית.
11 הדמות הקולנועית: עיצוב דמויות, סוגי דמות – דמות עגולה , דמות שטוחה, דמות משנית, דמות ראשית, גיבור, אנטי גיבור. ייחודיות מול סטריאוטיפיות, דמויות שטוחות מול מורכבות, ליהוק - תפקיד וחשיבות המלהק/ת בהפקה הקולנועית, הקשר בין עיצוב דמות בתסריט לבין עיצוב הדמות על המסך: לבוש, איפור, צבע, תסרוקות, אביזרים נלווים.
12 הדמות הקולנועית: עיצוב דמויות, סוגי דמות – דמות עגולה , דמות שטוחה, דמות משנית, דמות ראשית, גיבור, אנטי גיבור. ייחודיות מול סטריאוטיפיות, דמויות שטוחות מול מורכבות, ליהוק - תפקיד וחשיבות המלהק/ת בהפקה הקולנועית, הקשר בין עיצוב דמות בתסריט לבין עיצוב הדמות על המסך: לבוש, איפור, צבע, תסרוקות, אביזרים נלווים.
13 סיכום הסמסטר
חובות הסטודנט בקורס: חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:
10%- נוכחות והשתתפות.
90%- בחינה (סרט אנסין קצר) בה תידרש זיהוי אמצעי המבע הקולנועי בטקסט הקולנועי ויכולת לנתחם.  
.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
מבחן 90%
רשימה ביבליוגרפית:
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 68-16, 101-83. 121-111. 150-128.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 28-9, 74-47, 95-86.
168-137. 211-207, 230-214, 242-236.
ניב, ק. (2004). תסריטאות- המדריך השלם לכתיבת תסריט. ת"א, נ.ב ספרים, עמ' 35-28, 160-133
תוכן השיעורים ופריטי הקריאה:

שיעורים 1-2:

תיאוריות קולנועיות:
התיאוריה הפורמליסטית והתיאוריה הריאליסטית: הכרת התיאוריות והרצף שבין סרטים ריאליסטיים, קלאסיים ופורמליסטים.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 17-9.
צפייה וניתוח סצנות מהסרטים: "אי טי", "הארי פוטר" "חשיפה", "ילדי היטלר".
שיעורים 4-3:
צילום ותאורה:
הכרת מושגים בסיסיים בצילום הקולנועי, משמעותם והשימושים השונים בהם: השוט, מרחקי מצלמה, זוויות צילום, תנועות מצלמה. מאפיינים עיקריים של התאורה והקשר בין התאורה לצילום: אמצעי תאורה קלאסית: ( key light,(fill light, back light ,הבנת הקשר בין סוגי תאורה לאווירה של תאורה. תאורה מלאה, תאורה טבעית, תאורה ניגודית ותאורה עמומה.
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 39-16, 101-95.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 28-17.
צפייה בסצנות מסרטים שונים ("צלילי המוסיקה", "הבלתי משוחדים") ויישום המושגים שנלמדו בנושא.
שיעורים 6-5:
פסקול:
הכרת ערוצי הקול: המלל, המוסיקה, רעשי רקע והאפקטים הקוליים, הבנת הקשר בין פסקול לתמונה, השפעת פס הקול על האווירה ומשמעות הסרט, שימוש בסאונד דיאגטי ושימוש בסאונד א- דיאגטי.
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 150-128.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 211-207, 230-214, 242-236.
צפייה בסצנות מסרטים שונים ["צלילי המוסיקה", "פנטזיה" (וולט דיסני), "הדיקטטור הגדול"] להמחשת ויישום המושגים.
שיעורים 8-7:
קומפוזיציה ומיזנסצנה:
הכרת חוקי הקומפוזיציה והמיזנסצנה, דרכי עיצוב הפריים, מיקום הפרטים בפריים, מיקום הפרטים בעומק התמונה (חזית, מרכז ורקע), שוליים מול מרכז, פריים פתוח מול פריים סגור, סימטריה מול חוסר איזון, מיקוד עמוק, התנועה בפריים כמרכיב בקומפוזיציה.
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 121-111.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 74-47, 95-86.
צפייה בסצנות מסרטים שונים ("הבלתי משוחדים", "צלילי המוסיקה", "סיפור מסגרת", "חד קרן", "הבלון האדום") להמחשת ויישום המושגים.
שיעורים 10-9:
עריכה:
הכרות עם צורות עריכה שונות: עריכה אנליטית ועריכה סינתטית, עריכה מקבילה. סוגי חיבורים בין שוטים: קאט, דיסולב, פייד אין, פייד אאוט, עיצוב חלל וזמן באמצעות עריכה, תפקיד העורך בהפקה הקולנועית.
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 68-40.
ג'אנטי, ל. (2000). להבין סרטים. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 168-137.
צפייה בסרטים ובסצנות מהסרטים: "האזרח קיין", "אניית הקרב פוטיומקין", "איש הגשם", "האושפיזין".
שיעורים 11-12:
תסריט:
הכרת מבנים נרטיביים שונים, הכרת מבנה התסריט :סינופסיס, טריטמנט, דראפט, דראפט סופי. הכרת המבנה העלילתי הקלאסי: אקספוזיציה, אירוע מחולל, נקודת/ות מפנה, שיא והתרה. תפקיד התסריטאי בהפקה הקולנועית.
ניב, ק. (2004). תסריטאות- המדריך השלם לכתיבת תסריט. ת"א, נ.ב ספרים, עמ' 35-28, 133-160.
צפייה בסרט "הבלתי משוחדים" וניתוח מבנה התסריט שלו. ניתוח מבנה התסריט של סרטים קצרים שונים.
שיעורים 14-13:
הדמות הקולנועית:
עיצוב דמויות, סוגי דמות: דמות עגולה , דמות שטוחה, דמות משנית, דמות ראשית. ייחודיות מול סטריאוטיפיות, דמויות שטוחות מול מורכבות, ליהוק - תפקיד וחשיבות המלהק בהפקה הקולנועית, דרכי עיצוב הדמות: לבוש, איפור, צבע, תסרוקות, אביזרים נלווים.
אבישר, א. (1995). אמנות הסרט- הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי. ת"א, האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 94-83.
צפייה בסרטים ובסצנות מסרטים של צ'ארלי צ'אפלין: "זמנים מודרנים", "הדיקטטור הגדול". "איש הגשם", ניתוח דמויות מסרטים שנצפו במהלך הקורס.

ייתכנו שינויים בסדר השיעורים ובספרות הביבליוגרפית.