הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מילה, צליל, תמונה: יצירת וידאו קליפ, 62095.1.1
שם המרצה: אימבר רבקה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תבחר ותציג מקורות השראה קולנועיים ליצירתה.
הסטודנטית תלמד לצרף תמונה למוזיקה באופן קונספטואלי.
הסטודנטית תכתוב תסריט לשיר קיים.
הסטודנטית תבנה תסריט צילומים לתסריט שכתבה, תפיק ותצלם אותו, מתוך שיתוף פעולה עם תלמידה אחרת מן הקבוצה.
הסטודנטית תערוך ותגיש קליפ מוגמר כמטלה סופית בקורס.
תיאור הקורס: בקורס ניצור וידאוקליפ עלילתי המבוסס על מוזיקה קיימת,
שמצרף את הטקסט השירי, המוזיקה והתמונה ליצירה שלמה המבטאת אמירה אישית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 יצירת קליפ קונספטואלי מתמונות אישיות
2 יצירת קליפ קונספטואלי מתמונות מבויימות
3 כתיבת תסריט לקליפ
4 צילום וידאו - קומפוזיציה ועומק
5 תנועת מצלמה
6 בניית תסריט צילומים (shooting script)
7 עריכת וידאוקליפ - ראפקאט
8 עריכת וידאוקליפ - פיינקאט
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה הנוכחות חובה, והיעדרות של יותר מ20% לא תאפשר להגיש מטלת גמר.
כמו כן, יש חובת הגשה של כל המטלות, וחובת קריאה של החומר הביבליוגרפי כהכנה לשיעורים.
פרוייקט הגמר הוא המטלה העיקרית בקורס, על כל סטודנטית לכתוב תסריט ותסריט צילומים, להפיק ולערוך קליפ אישי. בנוסף לכך, על כל סטודנטית לסייע בתפקיד משמעותי (הפקה, צילום, עריכה) בקליפ אחד של חברתה לקורס. בהצלחה!
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תלקיט 15% 30
תרגילים 20% 30
פרויקט 60% 40
רשימה ביבליוגרפית:
ביבליוגרפיה לקריאת חובה:
אבישר, אילן: אמנות הסרט - הטכניקה והפואטיקה של המבע הקולנועי
הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 1995
מבוא עמ׳ 7-15
פרק ראשון: צילום עמ׳ 16-39
פרק שני: עריכה עמ׳ 40-64
פרק שלישי: תוכן התמונה/הקומפוזיציה של התמונה הקולנועית+איקונוגרפיה עמ׳ 111-127