הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיבוד תמונה, 62010.1.1
שם המרצה: שוורץ תמר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: היכרות בסיסית בישומי מחשב ואינטרנט
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס:
•   שליטה בכלים שונים של התוכנה
•   פיתוח יכולת למידה עצמית וחיפוש באינטרנט של נושאים מתקדמים בתוכנה.
•   הכרת שימושים שונים בכלי התוכנה לגרפיקאי ולאיש חינוך
תיאור הקורס: פוטושופ היא תכנת עיבוד התמונה המובילה בעולם ומשמשת לעיבוד וליטוש תמונות ועריכה גרפית. הקורס מציג בפני הלומד את היכולות הקיימות בתוכנה, תוך הכרות עם מושגי יסוד מעולם הצילום והגרפיקה. בקורס נעסוק במגוון רחב של כלי גרפיקה בתחומי עיבוד תמונה המאפשרים עיבודים רבים של תמונות מיובאות, יצירת אלמנטים וגופים וכן עיבוד ועימוד טיפוגרפי (טקסט). הקורס מקנה ללמוד יכולת שליטה בסיסית תוכנה ואסטרטגיות ללימוד עצמאי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 •   מבוא
•   מבוא גרפיקה וקטורית לעומת גרפיקת מפת סיביות (ראסטר).
•   הגדרה ומבנה של תמונת מפת סיביות, מונחי יסוד (פיקסלים, רזולוציה, ערוצי צבע, שקיפות).
•   סקירה בסיסית של ממשק התוכנה, החלונות, התפריטים וסרגלי הכלים.
•   לוח הציור (canvas) – גודל הקנווס לעומת גודל התמונה.
•   תיבת הכלים וקבוצות הכלים העיקריות: בחירה, התמרה, ניווט, צבע, ציור (היכרות ראשונית עם מברשות הציור), קיצורי מקלדת.
•   מבוא ראשוני לקונספט העבודה בשכבות.
2 •   תמרון בסיסי של תמונות:
•   תפריט "קובץ": יצירת תמונה חדשה, שמירה ופתיחת מסמך פוטושופ וייצוא לתמונה.
•   הקטנה והגדלה של תמונה, ארטיפקטים ואבדן איכות.
•   גזירה (cropping) והתמרה (סיבוב, היפוך) של תמונות שלמות.
3 •   מבוא לבחירות וביצוע פעולות מוגבלות לבחירה
•   כלי הבחירה המלבנית והמעגלית.
•   פאנל האפשרויות של כלי הבחירה.
•   צביעה סלקטיבית של בחירות באמצעות כלי מילוי הצבע (paint bucket) והגרדיינט.
•   הוספה והפחתה מבחירה, חיתוך בחירות.
•   שימוש בבחירות להגבלת פעולות תיקוני צבע בתמונות.
•   תפריט Select חלק I
•   ריכוך גבולות (feather).
•   היפוך בחירה (Inverse).
•   שינוי מיקום באמצעות כלי ההזזה (move).
•   יצירת העתקים בתוך שכבה באמצעות כלי ה-move.
4 •   שכבות ומצבי מיזוג
•   מהן שכבות? שכבתיות ושקיפות.
•   הרעיון והחשיבות של עבודה לא הרסנית.
•   הצגה והסתרה, הזזה, יצירה, איחוד ומחיקה של שכבות.
•   העתקה והדבקה של שכבות, הוספת שכבות ממסמכים אחרים.
•   נעילת שכבות.
•   שימוש במחק ובבחירות על מנת לערוך את שקיפות השכבה.
•   הזזה ויצירת העתקים של שכבה באמצעות כלי ה-move.
•   קבוצות שכבה: יצירה, מחיקה, ואיחוד.
•   מצבי מיזוג (blending modes): מצבים מכהים, מבהירים ומשני צבע.
5 •   התמרה חופשית של בחירה, ותפריט ההתמרות
•   הפעלה בסיסית של כלי ההתמרה החופשית (Free Transform).
•   שמירה על פרופורציות במהלך הגדלה והקטנה.
•   סיבוב, הגדלה והקטנה במדרגות קבועות.
•   תפריט ההתמרה Edit → Transform.
•   היפוך (flip) אופקי ואנכי.
•   הטייה (skew) ועיוות (distort).
•   כלי הפרספקטיבה.
•   עיוות מתקדם (warp).
•   התמרה מספרית מדויקת.
6 •   כלי הציור
•   כלי המברשת והעפרון:
o   בחירת מברשת, קוטר וריווח.
o   דינמיקה של מברשות.
•   המחק.
•   מריחה (smudge), חידוד (sharpen) וטשטוש (blur).
•   הבהרה (dodge) ושריפה (burn).
•   מברשת הריפוי (healing brush).
•   חותמת הגומי (clone brush).
o   דגימה בשכבה הנוכחית ובכל השכבות.
o   שיבוט נכון והעלמת פרטים.
•   מברשת ההיסטוריה (history brush).
•   יצירת מברשות, תבניות וגרדיינטים מותאמים אישית.
•   שימוש בנתיבים ובקווי מיתאר מבוססי מברשות.
•   שכבות צורה (Shapes) ווקטוריות: הוספה, עריכה והגדרת צורות חדשות.
7 •   מבוא למצבי צבע (modes), עומק צבע (color depth) ומודלים של צבע
•   צבע מפחית ((subtractive לעומת מוסיף (additive).
•   גוון (hue) לעומת צבע (color).
•   כלי בחירת הצבע (color picker) ומודלים של צבע:
•   מודל ה-RGB, מודל ה-HSB ומודל ה-CMYK.
•   קוד צבע הקסדצימלי לרשת.
•   הטון (ערך \ בהירות), וגרף הפיזור (התפלגות הפיקסלים לגוונים כהים,
•   גווני ביניים וגוונים בהירים).
•   הגדרת מונחי הניגודיות, הבהירות והרוויה של תמונה.
8 •   בחירה מתקדמת
•   תפריט Select חלק II
o   הרחבה, כיווץ, החלקה ויצירת גבול (border) בחירה.
o   בחירה לפי טווח צבעים.
o   התמרת בחירה (Transform selection).
•   בחירה באמצעות מקל הקסמים (magic wand).
•   בחירה חופשית (lasso), פוליגונית ומגנטית.
•   כלי הנתיב (path).
o   ציור ועריכת נתיבים.
o   המרת נתיב לבחירה.
o   ציור קו מיתאר (Stroke) לפי נתיב.
o   עריכה מתקדמת של נתיבים (הוספה והסרת נקודות בקרה, המרת סוג הידית).
•   בחירה על בסיס שקיפות השכבה.
•   ציור בחירות באמצעות ה-quick mask.
•   בחירה מתקדמת
•   תפריט Select חלק II
o   הרחבה, כיווץ, החלקה ויצירת גבול (border) בחירה.
o   בחירה לפי טווח צבעים.
o   התמרת בחירה (Transform selection).
•   בחירה באמצעות מקל הקסמים (magic wand).
•   בחירה חופשית (lasso), פוליגונית ומגנטית.
•   כלי הנתיב (path).
o   ציור ועריכת נתיבים.
o   המרת נתיב לבחירה.
o   ציור קו מיתאר (Stroke) לפי נתיב.
o   עריכה מתקדמת של נתיבים (הוספה והסרת נקודות בקרה, המרת סוג הידית).
•   בחירה על בסיס שקיפות השכבה.
•   ציור בחירות באמצעות ה-quick mask.
9 •   מסכות שכבה
•   החשיבות של מסכות בעבודה לא הרסנית.
•   הוספת מסכת שכבה וציור חופשי של המסכה באמצעות מברשות.
•   קיבוע (apply) ומחיקה של מסכה.
•   יצירת מסכה על בסיס בחירה (ישירה או הפוכה).
•   יצירת מסכה על בסיס נתיב (מסכות ווקטוריות).
•   שימוש בגרדיינטים ומסכות ליצירת מעברים עדינים בין שכבות.
•   ביצוע בחירה לפי צורת המסכה.
10 •   שכבות התאמה (adjustment layers)
•   יצירת שכבות התאמה מסוגים שונים.
•   שימוש במסכות של שכבות ההתאמה על מנת ליצור אפקטים ממוקדים
11 •   סגנונות ואפקטים של שכבות (Layer Styles)
•   צל פנימי וחיצוני.
•   זריחה פנימית וחיצונית.
•   הבלטה.
•   כיסוי בצבע, סטן, גרדיינט ותבנית.
•   קו מיתאר (stroke).
•   טקסט
•   הוספת שכבת טקסט ומיקומה.
•   בחירת גופן, גודל, צבע בסיס, כיוון ויישור.
•   עריכת הטקסט.
•   עיצוב טקסט מתקדם (הבלטה, הטייה, כתב עילי ותחתי, קו חוצה).
•   תמרון ועיוות טקסט: קימור והתמרה חופשית.
•   קיבוע (rasterize) הטקסט.
o   יצירת נתיב מטקסט:
o   יצירת נתיב פעיל ובחירתו.
•   עריכת הנתיב ויצירת צורות מואתמות אישית על בסיס טקסט.
•   אפקטים של שכבה על טקסט.
12 •   פילטרים ואפקטים
13 •   שכבות חכמות (smart objects)
•   שכבות חכמות וחשיבותן בעבודה לא הרסנית.
•   יצירת שכבה חכמה.
•   מגבלות של שכבות חכמות.
•   פילטרים חכמים.
•   ריסטור שכבה חכמה.
•   חלון הפעולות: הקלטת פעולות ואוטומציה
חובות הסטודנט בקורס: תרגילים כל שבוע ופרויקט סיום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
השתתפות פעילה 20%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
Alhajri, Salman. "The Effectiveness of Teaching Methods Used in Graphic Design Pedagogy in Both Analogue and Digital Education Systems." Universal Journal of Educational Research 4.2 (2016): 422-425
Hu, Anna. "Research on the Reform Way of Graphic Design Teaching Mode Based on Multi-media Technology." 2018 4th International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science (ETMHS 2018). Atlantis Press, 2018.
Lai, Min, and Zheng Liang Liu. "Research on Enterprise Information Construction Based on Computer Application Technology." 2017 4th International Conference on Education, Management and Computing Technology (ICEMCT 2017). Atlantis Press, 2017.
Peeler, E. (2005). Changing culture, changing practice: Overseas born teachers in search of self. Unpublished Doctor of Education Thesis, Monash University, Melbourne
Bedard, Bill. "What effect does formal creativity training have on student self-perception of creativity when learning to use Photoshop in the Digital Art classroom?."‏

Bransford, J., Darling-Hammond, L. & LaPage, P. (2005). Introduction. In: L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 358- 389). San Francisco: Jossey-Bass.

Klaber, M., & Log, E. L. (2010). Technology in the Art Room: The New Visual Arts Renaissance. Technology.‏

Lin, P. H. (2005). A dream of digital Art: Beyond the myth of contemporary computer technology in visual arts. Visual Arts Research, 4-12.‏

Peeler, E. (2005). Changing culture, changing practice: Overseas born teachers in search of self. Unpublished Doctor of Education Thesis, Monash University, Melbourne.
קרן דונר