הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה משולבת טכנולוגיה בסביבה משתנה, 62077.1.1
שם המרצה: שוורץ תמר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: דרישות קדם: שליטה בעבודה באינטרנט וביישומים פתוחים ברשת
מטרות / תוצרי למידה: •   רכישת מיומנויות והכרת כלים לעיבוד, לארגון וניהול למידה במציאות המשתנה בבתי הספר בפרט ובחיים בכלל
•   פיתוח חומרי למידה מתוקשבים בתחומי דעת שונים
•   פיתוח יכולת למידה עצמית וחיפוש באינטרנט של נושאים מתקדמים בתוכנה.
•   צעדים בהוראת כלי דיגיטלי והתנסות בהוראה בכתה
תיאור הקורס: בקורס ניחשף לתאוריות ומודלים לכתה במציאות משתנה ולפדגוגיה מוטת עתיד. נתנסה באסטרטגיות וטכנולוגיות לניהול שיעור על גבי אמצעי קצה מגוונים ונכיר יישומים מקוונים לבניית יחידות הוראה במודל כיתה הפוכה, שיתופית למידה ניידת, מציאות רבודה ולמידה במשחק.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 •   רקע תיאורטי ללמידה במציאות משתנה
•   הכרת מודלים להוראה במציאות משתנה
•   התנסות בכלים socrative ו kahoot למענה תשובות במכשרי קצה שוני
2 •   היכרות עם מודלים לפדגוגיה מוטת עתיד
•   התנסות ביצירת מחברת רלפקטיבית לקורס ב Roojoom
3 •   למידה בכתה הפוכה
•   לימוד מודלים תאורטיים ללמידה הפוכה
•   יצירת סרטונים לקראת כתה הפוכה ביוטיוב (יצירת פלייליסט, העלאת סרטונים ויצירת שכבת קישורים והערות על הסרטונים
4 •   לימוד כלי EDpuzzel ליצירת מערכת Lms לסרטונים משולבי שאלות
•   יצירת סרטון לתחום הדעת
5 •   למידה שיתופית בכתה
•   לימוד מודלים תאורטיים ללמידה שיתופית (שיטת הצוותים – STAD, קבוצות הרכבה – Jigsaw, שיטת הלמידה ביחד - Learning together, קבוצות חקר - Group Investigation, שיטת החברותא...)
•   התנסות ביצירת ציר זמן שיתופי
6 •   ללימוד יצירת שאלון גוגל עם אפשרות בדיקת תשובות וקבלת משוב במייל
7 •   למידה ניידת בכתה
•   מהי ללמידה ניידת?
•   דוגמאות ללמידה ניידת מהארץ והעולם
•   יצירת qr- code ללמידה ניידת
8 •   מציאות רבודה
•   מהי מציאות רבודה?
•   אפליקציה Aurasma ליצירת מציאות רבודה
9 •   למידת סינכרונית שיתופית בכתה
•   היכרות עם כלי ה- nearpod ליצירת שיעור מתוקשב בכתה
10 התנסות בהוראת כלי דיגטלי
11 •   התנסות בהוראת כלי דיגיטלי
12 •   התנסות בהוראת כלי דיגיטלי
13 •   סיום יצירת מחברת דיגיטלית רפלקטיבית של הכלים והמודלים שנלמדו בקורס
14 •   למידה א- סינכרונית
•   הכרות עם כלי roojoom לבנית מחברת דיגיטלית
•   יצירת תיק עבודות לקורס
15 14   •   הדגמת תלמידות אפליקציות חדשות באחת מהאסטרטגיות ההוראה שנלמדו בקורס

חובות הסטודנט בקורס: תרגילים כל שבוע ופרויקט סיום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
תרגילים 30%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית

אזולאי, ש. (2018). האדם שמעבר לפדגוגיה מוטת עתיד: על משמעות וקהילות משמעות. כתב העת של רשת בתי הספר האתגריים ברנקו וייס, 72-83.
מורגנשטרן, ע' ואחרים (2019 .(פדגוגיה מוטת עתיד: מגמות, עקרונות, השלכות ויישומים. ירושלים: משרד החינוך
Alhajri, Salman. "The Effectiveness of Teaching Methods Used in Graphic Design Pedagogy in Both Analogue and Digital Education Systems." Universal Journal of Educational Research 4.2 (2016): 422-425.
Avidov-Ungar, O., & Forkosh-Baruch, A. (2018). Professional identity of teacher educators in the digital era in light of demands of pedagogical innovation. Teaching and Teacher Education, 73, 183-191
Heggart, Keith R., and Joanne Yoo. "Getting the most from google classroom: A pedagogical framework for tertiary educators." Australian Journal of Teacher Education 43.3 (2018): 9.
ביבליוגרפיה:
הרפז יורם. עורך. (2007). חינוך בגלובליזציה – איתה או נגדה? - הד החינוך #3, דצמבר. טבת תשס"ח.

סלומון גבריאל (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן.

שנר משה (2009). "המורה התלמיד ובית הספר במציאות תרבותית גלובלית - עיון נוסף בהקשרים הפדגוגיים של עולם רווי תקשורת". טקסט מלא בתוך אתר מכללת אורנים, בכתובת: http://old.oranim.ac.il/site/heb/TmplLecturer.aspx?LectureID=3295&AccountID=25
Bransford, J., Darling-Hammond, L. & LaPage, P. (2005). Introduction. In: L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 358- 389). San Francisco: Jossey-Bass.

Dixon, B., & Tierney, S. (2012). Bring your own device to school. Microsoft. School-defined single platform laptop School-defined single platform laptop. Anytime, Anywhere Learning Foundation Sean Tierney, Microsoft Corporation. http://download.microsoft.com/documents/Australia/EDUCATION/Resources/Microsoft%20Educ ation%20BYOD%20White%20Paper.pdf

Fullan, M. (2001) Leading in a Culture of Change (San Francisco, CA: Jossey Bass).

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.). New York and London: Teachers College Press and RoutledgeFalmer.

Fullan, M. (2006). The future of educational change: System thinkers in action. Journal of Educational Change 7(3), 113–122.

Peeler, E. (2005). Changing culture, changing practice: Overseas born teachers in search of self. Unpublished Doctor of Education Thesis, Monash University, Melbourne

Prensky, M. (2005). Listen to the natives. Educational Leadership, 63, 8-13
Sharples, M., McAndrew, P., Weller, M., Ferguson, R., FitzGerald, E., Hirst, T., and Gaved, M. (2013). Innovating Pedagogy 2013: Open University Innovation Report 2. Milton Keynes: The Open University, UK

Slavin, R. E. (1986). Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools" A Best-Evidence Synthesis. (Rep. No. 1). Baltimore, Md.: Johns Hopkins University, Center for Research on Elementary and Middle Schools
ביבליוגרפיה:
הרפז יורם. עורך. (2007). חינוך בגלובליזציה – איתה או נגדה? - הד החינוך #3, דצמבר. טבת תשס"ח.

סלומון גבריאל (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה וזמורה-ביתן.

שנר משה (2009). "המורה התלמיד ובית הספר במציאות תרבותית גלובלית - עיון נוסף בהקשרים הפדגוגיים של עולם רווי תקשורת". טקסט מלא בתוך אתר מכללת אורנים, בכתובת: http://old.oranim.ac.il/site/heb/TmplLecturer.aspx?LectureID=3295&AccountID=25
Bransford, J., Darling-Hammond, L. & LaPage, P. (2005). Introduction. In: L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (pp. 358- 389). San Francisco: Jossey-Bass.

Dixon, B., & Tierney, S. (2012). Bring your own device to school. Microsoft. School-defined single platform laptop School-defined single platform laptop. Anytime, Anywhere Learning Foundation Sean Tierney, Microsoft Corporation. http://download.microsoft.com/documents/Australia/EDUCATION/Resources/Microsoft%20Educ ation%20BYOD%20White%20Paper.pdf

Fullan, M. (2001) Leading in a Culture of Change (San Francisco, CA: Jossey Bass).

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3rd ed.). New York and London: Teachers College Press and RoutledgeFalmer.

Fullan, M. (2006). The future of educational change: System thinkers in action. Journal of Educational Change 7(3), 113–122.

Peeler, E. (2005). Changing culture, changing practice: Overseas born teachers in search of self. Unpublished Doctor of Education Thesis, Monash University, Melbourne

Prensky, M. (2005). Listen to the natives. Educational Leadership, 63, 8-13
Sharples, M., McAndrew, P., Weller, M., Ferguson, R., FitzGerald, E., Hirst, T., and Gaved, M. (2013). Innovating Pedagogy 2013: Open University Innovation Report 2. Milton Keynes: The Open University, UK

Slavin, R. E. (1986). Ability Grouping and Student Achievement in Elementary Schools" A Best-Evidence Synthesis. (Rep. No. 1). Baltimore, Md.: Johns Hopkins University, Center for Research on Elementary and Middle Schools