הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל, 00160.1.1
שם המרצה: בלוך רינה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: מושגים יסודיים במחשב
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס:
א.   הקניית ידע וכלים לדרכי שילוב המחשב בהוראת תנ"ך ותושב"ע.
ב.   פיתוח מיומנויות מחשב ככלי עזר למורה:
שימוש במשאבים חינוכיים מתוקשבים התומכים בהתפתחות מקצועית בהוראה ובלמידה.
ג.   פיתוח מיומנויות מחשב כסביבה לימודית לתלמיד :
כלי אופיס ו- google docs ככלים פתוחים ליציקת תכנים פדגוגים מתוקשבים ושיתופיים. הכרות עם מאגרי מידע ושילובם בהוראה. שימוש במשחקי למידה ומבדקי ידע מתוקשבים כמנוף לשיפור דרכי הוראה.
ד.   פיתוח חומרי הוראה שימוש בכלי תיקשוב ליצירת חומרי למידה והוראה בהוראת תנ"ך ותושב"ע .

נושאי הקורס:
א.   מקומו של המחשב בהוראה בכלל, ובהוראת תנ"ך ותושב"ע בפרט. יתרונות וחסרונות של הוראה באמצעות מחשב. תכנון וארגון שעור באמצעות מחשב. למידה בזמן חרום.
ב.   שימוש בכלי אופיס ו- google docs להוראה ולמידה מושכלת בפעילויות שונות בתנ"ך ותושב"ע. שימוש בכלי שיתוף מתוקשבים לארגון עבודת צוות.
ג.   ארגז כלים למורה המתוקשב: שימוש והכנת פעילויות בטקסט חזותי, בפאזל לימודי, עצמי למידה, פעילויות vod, תבניות מבדקי ידע, פעילויות ללוח אינטראקטיבי וכד'...
ד.   הכרת מאגרי מידע ומשאבים חינוכיים בתחום. פיתוח כלי להערכת אתרי תוכן בייחוד בהוראת תנ"ך ותושב"ע.
ה.   פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת סביב נושא מרכז עם פעילויות מלוות לתלמיד, אשר ירוכזו באתר מלווה למידה שיבנה באמצעות google site.

תיאור הקורס: שם הקורס: שילוב התיקשוב בהוראת תנ"ך ותושב"ע
היקף שעות: 2 ש"ש
סוג השיעור: שעור

התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התנסות בתכנים
חובות הסטודנט בקורס: דרישות הקורס
א.   נוכחות מלאה בשעורים
ב.   הגשת מטלות בכל יחידת לימוד
ג.   הגשת פרויקט סיכום

אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
ספרי קודש
ביבליוגרפיה
1.   אגרת הרמב"ן
2.   איכה רבתי ב, יז
3.   גבעון, י. תרבות המיחשוב-עיונים וסוגיות, מכללת בית ברל: המרכז לאינפורמתיקה, 1995
4.   דו"ח וועדת הררי. דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, גף מחשבים בחינוך האגף למדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם האגף למיכון ומערכות מידע מנהלת "מחר 98", 1992
5.   דו"ח ועדת פלד. "מחשבים בהוראה ובלמידה - מתוך הערכות תלת שנתיות" , מחשבים בחינוך, 1993
6.   המודיע 14624. קריאה של בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים ועוד, המודיע, 14624, (כ"ח בטבת) תש"ס
7.   וובר, י. הרב ישעיהו וובר, ההוראה כמקצוע, ירושלים: תורת חיים, תשנ"ט
8.   ולדן, צ. "ילדים ומחשבים-רכישת הלשון ושפת מחשבים", הד הגן חוברת א', משרד החינוך, (אלול) תשמ"ז
9.   יתד נאמן 4241. מודעה של בית דין מיוחד לעניני הפרצות שבמחשבים, יתד נאמן, 4241, (כ"ח הטבת) תש"ס
10.   יתד נאמן 4242. מאמר מערכת, יתד נאמן, 4242, (כ"ט בטבת) תש"ס
11.   מחשבים בחינוך. חוזר המנהל הכללי חוזר מיוחד ח', ירושלים: משרד החינוך והתרבות, ינואר 1996
12.   מרקוביץ, י. הרב י. מרקוביץ, נתיב האמונה, ירושלים : תשנ"ד
13.   קרליבך, ש. הרב ש. קרליבך, דרכינו בחינוך, בני ברק: מפעלי אור החיים, תשכ"ד
14.   רוזנבלום, י. הרב י. רוזנבלום, רבי יעקב, קמנצקי נ' (מתרגם), תפארת אברהם – איתרי, תשנ"ו
15.   רוטר, ע. "האם צריך ואפשר להכניס מחשבים לגנים", הד הגן, חוברת ג', (אדר) תשמ"ח עמ' 251-243
16.   שביב, ג., עידן המחשב-עידן השאלה, ירושלים: משרד החינוך והתרבות ביה"ס לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה, 1990
17.   שניאורסון, ש. ז. הרב ש. ז. (מלאדי) שניאורסון. שולחן ערוך הרב, ברוקלין: קה"ת, תשל"ד
18.   שצ'רנסקי, ב. הרב ב. שצ'רנסקי, חוברת הדרכה להפעלת מכשירים אורקוליים, תל אביב: סמינר תל-אביב, תשל"ט
19.   תוכנית המיחשוב. תוכנית אופרטיבית למיחשוב מערכת החינוך בישראל, משרד החינוך והתרבות האגף לדע וטכנולוגיה גף מחשבים בחינוך, 1993
20.   תוכנית התיקשוב הלאומית. מיומנויות המאה 21, משרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה, 2009