הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך מחשבת ישראל, 00126.1.1
שם המרצה: גולדשטיין שפרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקורס צמוד לפרשת שבוע כך שהתלמידה חווה את לוח השנה ומקושרת לפרשה אותה עתידים לקרוא.
הקורס יפתח בפני התלמידה עולם חדש של מפרשים, אשר ייתן לה בסופו של דבר עושר רעיונות רב ויבנה אותה מבחינה רוחנית ומבחינה אקדמית.
הקורס מתחיל בדרשת חז"ל ב"עין יעקב" ובונה את הדרשה מכיוונים שונים.
מטרות הקורס:
1.   התלמידה תהיה מסוגלת לקרוא ולהבין טקסטים פרשניים שונים ומגוונים מעולמות שונים של: ראשונים, אחרונים, חסידים, ספרדים וליטאים.
2.   התלמידה תתחבר לרעיון אחר בכל שבוע ותוכל גם להעבירו הלאה בשפתה היא.
3.   התלמידה תפנים ערכים שאותם רוצה המרצה להעביר, כגון: חשיבות המידות, קידוש החומריות, חשיבותה של א"י, הקשר החזק בין תושב"כ לתושב"ע ועוד.
4.   התלמידה תהיה מסוגלת בעתיד לפתוח בעצמה מקורות שונים ולהבינם, וכן לפנות בעצמה ולמצוא מקורות שונים לנושא שהיא מתעניינת בו.
תיאור הקורס: הקורס בנוי מלימוד בחברותות ומסיכום הנושא ע:י המרצה.ע"י הלימוד המשותף התלמידות חוות את לשון הפרשן בעצמו ללא תיווך של המרצה. וזה בונה את יכולותיה של התלמידה לפנות בעתיד לכל פרשן ולהבינה בעצמה.
הקורס בעצם גם בנוי כקורס מחנך שעל ידי העברתו מידי שבוע נוצר גם קשר נפשי גדול בין המרצה לבין תלמידותיה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פרשת נח- השפעת האדם על סביבתו
2 פרשת לך לך- ההבדל בין הנהגת הטבע להנהגת נס
3 פרשת וירא- כוחות טבעיים באדם המחולקים ל-2 סוגים
4 פרשת חיי שרה-עניין מערת המכפלה
5 פרשת תולדות- "הסתכל באורייתא וברא עלמא"
6 פרשת ויצא- בענין יעקב שנשא 2 אחיות
7 פרשת וישלח- מהות השמות יעקב וישראל
8 חנוכה- מלחמת יון בישראל- מהותה
9 פרשת ויגש- "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" – מהי תוכחה?
10 פרשת ויחי- מהי מלחמת עשו ביעקב
11 פרשת שמות- מהותו של משה רבינו לעומת אהרן
12 פרשת וארא- אגדות רבה בר בר חנא
13 פרשת בשלח- מהות השם רפידים
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות של 80% מכלל השיעורים. הנוכחות נבדקת בכל שיעור. תלמיד שייעדר מעל 3 הרצאות ללא סיבה, הקורס לא ייחשב לו.
בקורס יש בחינה בסוף סמס' א' ובסוף סמס' ב'.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
לקורס מצורפות 2 חוברות של מקורות – אחת לסמס' א' ואחת לסמס' ב'- כל חוברת כ-140 עמ' אשר אותם חייבות התלמידות לדעת למבחן.\החוברת מלקטת מקורות רבים ומגוונים משלל פרשנינו הראשונים והאחרונים.