הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פרשנות המקרא והוראתה, 00118.1.1
שם המרצה: רוזנווסר דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: מיומנות גבוהה בקריאה והבנת המקרא ומפרשיו בקיאות בסדר הכרונולוגי של התורה ובקיאות של מפרשי המקרא בציר הזמן לדורותיהם.
מטרות / תוצרי למידה: -   התלמידה תכיר שיטות פרשניות שונות על מבחר נושאים מחז"ל ועד לגדולי האחרונים.
-   התלמידה תוכל לנתח ולהשוות (שווה ושונה) בין השיטות השונות.
-   התלמידה תכיר פרשנים העונים לסוגים מסוימים של שאלות במקרא וכך תוכל להכין את שעוריה ביתר יעילות.
-   התלמידה תבין את מקומו המיוחד של רש"י בפרשנות המקרא ומאפינים מרכזיים של פרושו.
-   התלמידה תסביר מדוע בחרה במפרשים מסוימים להוראה בכתות ספציפיות.
-   התלמידה תגדיר מטרות למודיות וחנוכיות כלליות להוראת חומש ומטרות ספציפיות לענינים אותם צריכה ללמד.
תיאור הקורס: -   חתכי רוחב בתורה ומפרשיה תוך למוד מעמיק של שיטות פרשניות שונות והשוואה בינהם.
-   פתוח שקול דעת דידקטי מקיף שינחה את המורות לעתיד מה וכיצד ללמד בכל כיתה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 אין מוקדם ומאוחר בתורה
2 סמיכות פרשיות לפי שיטת רש"י
3 השוואת מפרשים
4 תפקידיו השונים של פשוטו של מקרא
5 מקרא קצר
6 מדרשי אגדה
7 מעשה אבות סימן לבנים
8 נוטריקון וגמטריות לפי שיטת רש"י
9 משמעות השינויים בסדרות מילים במקרא
10 זיהוי נעלמים מקראיים לפי שיטת רש"י
11 קבלת רבותינו
12 התשובה במשנתו של הספורנו
חובות הסטודנט בקורס: מבחן בסוף ס"א על לקט מאמרים בנושאי פרשנות.
מבחן בסוף ס"ב על כל החומר שנלמד בכתה.
2 עבודות - הכנת נושא להוראה ע"פ ההנחיות והכללים שלמדנו.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 10% 65
נוכחות 10%
עבודה שניה לס"א 20% 65
מבחן 60% 65
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
1.   חוברת מאמרים ומקורות ללימוד עצמי המתחדשת כל שנה בנושאי פרשנות מגוונים והוראתם בגילים שונים.
2.   חוברת הקורס ללימוד אינטסיבי בכיתה הכוללת מאות רבות של מקורות על נושאי הקורס המגוונים.
3.   תנ"ך שלם + חומש מקראות גדולות.

רשימת ביבליוגרפיה רשות
כל תלמידה חוקרת את הנושא עליה כתבה את העבודות שלה ע"פ ההנחיות.