הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כלי יקר על התורה - תנ"ך מחשבת ישראל, 00070.1.1
שם המרצה: גולדשטיין שפרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: כיון שזה הקורס הראשון של בנות החוג ע"י ראש החוג, בחרתי פרשן קלאסי ויחסית קל להבנה, שיתן לבנות סיפוק ושמחה בלימוד שלהן.
תיאור הקורס: הקורס הנו קורס שבנוי על חברותות למידה.
התלמידה מקבלת בכל שיעור כמה קטעים העוסקים בפ"ש הקרוב. כל זוג מתמודד יחד עם הקטע ובהקשר לפסוקים, ואח"כ מסכמים יחד את המסקנות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פרשת לך לך – נסיונותיו של א"א
2 פרשת חיי שרה- משמעות האבל על פטירת שרה
3 פרשת תולדות- ענין חפירת הבארות
4 פרשת ויחי- ההבדל בין השבטים בברכותיהם
5 פרשת בשלח- הענין הפנימי שיש במן
חובות הסטודנט בקורס:  בקורס זה יש חובת נוכחות של 80% לפחות. הנוכחות תיבדק בכל שיעור, תלמידה שתעדר ללא סיבה מוצדקת לא תורשה לגשת לבחינה, ולא תקבל ציון בקורס.
בסוף הסמסטר יש בחינה מסכמת על החומר הנלמד.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
משך חכמה קטעים נבחרים בחומש בראשית כגון:
פרק יח פסוק י
פרק כד פסוק ג'
פרק לב פסוק א-ב
פרק לז פסוק כד
אמת ליעקב קטעים נבחרים מחולקים בכיתה
העמק דבר קטעים נבחרים מחולקים בכיתה