הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אמונה והשתדלות, 00506.1.1
שם המרצה: מאור זאב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידה תקבל ידע רחב ומבוסס של מקורות בענין.
התלמידה תקבל התרגלות לבדיקת הבדלי גישות ומחלוקות שונות.
התלמידה תקבל עידוד הרצון לברור עצמי של שאלות שונות גם במחשבה הלכה למעשה.
התלמידה תקבל גישה לשיטות הוראה.
התלמידה תקבל עידוד לימוד עצמי של ספרי מחשבה שונים.
התלמידה תקבל חיזוק יראת שמים ויראת חטא.
תיאור הקורס: הבנת מטרת הבריאה והחיים. התחזקות באמונה.
התרגלות לשמחה, והתמודדות עם יסורים. הגדרת כמות ההשתדלות המחויבת בנושאים השונים: רפואה, פרנסה, שידוכים, שלום בית וחינוך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 א.   מטרת בריאת העולם, ומהם השלבים לבצוע מטלה זו?
2 ב.   מהו שורש כל העבירות, וכיצד הייסורים מוחקים אותם?
3 הכועס כעובד ע"ז, הבעיה במי שאינו שמח ביסורים.
4 סוגי השתדלויות
5 מה הטעם למצוות ההשתדלות?
6 מהן המגבלות שלה?
7 ז.   למי הקב"ה עושה נסים, ומדוע?
8 תפקיד הגוים בעולם
9 ט.   תפילה מעמודי העולם
10 כיצד בכל זאת תפילה מועילה?
חובות הסטודנט בקורס: א] השתתפות פעילה בשיעורים.
ב] מבחן סיכום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
בחנים 55
רשימה ביבליוגרפית:
תנ"ך, מדרש רבה ותנחומא. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, רמב"ם.

חובת הלבבות, רמב"ן על התורה, פלא יועץ, מסילת ישרים, חכמה ומוסר, מדרגת האדם, מכתב מאליהו, שיחות מוסר, המאמין והמשתדל, ושמחת בכל הטוב, הכעס ותוצאותיו.