הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות בספר בראשית, 00116.1.1
שם המרצה: גולדשטיין שפרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידה תהיה מסוגלת לשאול שאלות על הפסוק ולמצוא את התשובות ברש"י ובשאר הפרשנים.
התלמידה תהיה מסוגלת להבין את מפרשי רש"י העיקריים: הרא"ם והמהר"ל.  
התלמידה תבין את החשיבות של לימוד פסוק לעומקו.
התלמידה תשמח בלימוד התורה ותרצה להמשיך וללמוד הלאה גם אחרי סיום הקורס.
תיאור הקורס: הקורס הוא בעצם תמצית של הקורס של הרב קופרמן ז"ל בחומש בראשית.
הקורס אמור לפתוח פתח להבנת חומש ורש"י ולירידה לשורש פירוש רש"י עד מקום שידינו משגת.
הקורס בנוי בצורה כזו שהתלמידה תוכל בעתיד לפתוח פסוק ולדעת איך לצעוד אתו הלאה ע"י הפרשנים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור פתיחה חומש בראשית – הסטוריה מאדה"ר עד אברהם
2 "אלה תולדות נח"-רש"י מביא 2 פירושים
3 מה היתה הספריה של רש"י? מהיכן שאב את פירושיו?
4 "בדורותיו"- 2 פירושי רש"י והסברם עפ"י מהר"ל וספורנו
5 חטאי דור המבול
6 "ויפתח נח את חלון התיבה "- מה ההבדל בין החלון והצהר
7 השינויים שקרו בעולם בעקבות המבול וחטא דור הפלגה
8 "וימת תרח בחרן"- רש"י, רמב"ן, מהר"ל
9 "והיה ברכה"- זה שאומרים אלוקי אברהם
10 ההבדל בין דיבור ישיר לדיבור הכתוב
11 סוגית השתדלות ובטחון הנלמדת מירידת אברהם למצרים
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות של 80% מכלל השיעורים. הנוכחות נבדקת בכל שיעור. תלמיד שייעדר מעל
3 הרצאות ללא סיבה, הקורס לא ייחשב לו.
בקורס יש בחינה בסוף סמס' א' ובסוף סמס' ב'.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
א.   חוברת מקורות המצורפת לקורס
ב.   רמב"ם מורה נבוכים שער א' פרק ג'
ג.   רמב"ם הל' ע"ז פרק א'
ד.   א"ע בראשית פרק ו'
ה.   רמב"ם הקדמה למשנה פרק ב'
ו.   פשוטו של מקרא מדור ב' : פרק 1- ציווי וסיפור, פרק 4- הדיבור הישיר
פרקי מבוא- פרק 1 ופרק 2.