הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: יחד שבטי ישראל א, 00551.1.1
שם המרצה: קופרמן חוה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: ידע בסיסי בתנ"ך.
מטרות / תוצרי למידה: מטרות/

א.   להבחין בין השונה והייחודי בכל שבט ושבט,ולהבין שכל אדם הוא ייחודי ומיוחד.
ב.   להבין את מהות שמות האבות והאמהות,ומה מהות כל אב ואם.
ג.   לדעת לאפין מהות כל שבט ושבט כאב טיפוס ובעזרתם להבין את עצמינו ואת הסובבים אותנו.
ד.   להפנים את היחד והשונה בעם ישראלתוצרי למידה:

א.   הסטודנטית תפתח לעומק בהבנת דרכי האבות והאמהות ומהותם,והעמקה בדברי חז"ל..
ב.   הסטודנטית תפנים שאכן יתכנו דרכים שונות לעבוד את הבורא.
ג.   הסטודנטית תחפש למי מהשבטים אופייה מתאים יותר ותקבל מהשבט דרך לעבודתה.
ד.   הסטודנטית תדע להבדיל בין הגישות השונות של כל שבט.
ה.   הסטודנטית תכיר שהשונות מעשירה ולא מאימת
תיאור הקורס: א.   יעקב ישראל מהם שתי המהויות.---יעקב רחל –ישראל לאה.

ב.   מהות רחל ולאה. ובלהה וזלפה המשלימות

ג.   מספר 10,11,12,13, כמסמל את הציבור והיחס שלו ליחיד.

ד.   בירור כל 12 שבטים כאבי טיפוס ומהויות שונות והשימוש הנכון בתכונות אלה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הסטודנטית תצטרך להכין את החומר הרלוונטי מהתנ"ך על שבט ושבט.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות פעילה ועבודה בסוף כל סמסטר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
א.   תנ"ך
ב.   מדרשים[אותיות דר"ע --רבה תנחומא גמ' בבלי ירושלמי ילקוט שמעוני מדרש הגדול]-.
ג.   פרשנים רש"י אבן עזרא רמב"ן רבינו בחיי, רוקח , בעל הטורים, ספורנו, אלשיך, מגלה עמוקות,אור החיים,רמח"ל, הגר"א מלבי"ם.
ד.   ר' חיים ויטאל , מהר"ל,הרב מפרשיסחא,שפת אמת,פרי צדיק, שם משמואל, מכתב מאליהו,אור גדליה, פחד יצחק בית ישי.
ה.   רמב"ם,שו"ע.