הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כשרות, 00203.1.1
שם המרצה: מאור זאב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידות יתנסו בבדיקת הבדלי גישות ומחלוקות שונות.
התלמידה תקבל עידוד הרצון לברור עצמי של שאלות שונות גם בהלכה למעשה.
התלמידה תקבל גישה לשיטות הוראה.
התלמידה תקבל עידוד לימוד עצמי של ספרי הלכה שונים.
התלמידה תקבל חיזוק יראת שמים ויראת חטא
תיאור הקורס: ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי כשרות, ובמיוחד במצבי עקרת בית, ותעשיה מודרנית.הפנמה של הדברים וקיומם למעשה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1
בעיות הכשרות בתעשיה המודרנית
2   מרכיבי מזון מיוחדים
3   הלכות בשר בחלב
4   הרחקות בין בשר לחלב
5   הכשרת כלים
6   טבילת כלים
7   מאכלי גוים
8   תולעים ושרצים
9   דם ומליחה
10   סכנות סגוליות
11   דגים
חובות הסטודנט בקורס: : א] השתתפות פעילה בשיעורים
ב] מבחן סיכום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
בחנים 55
רשימה ביבליוגרפית:
תלמוד בבלי, רמב"ם, שולחן ערוך. משנה ברורה.
שו"תים: חתם סופר, ממעמקים, שרידי אש, אחיעזר, מנחת שלמה, מנחת יצחק, אגרות משה, יחוה דעת, יביע אומר, ילקוט יוסף.
קצור הלכות בשר בחלב, בדיקת מזון כהלכה, ספר הכשרות, הליכות בת ישראל, שמירת שבת כהלכתה, תורת היולדת, שבת שבתון, רפואה והלכה, ספר אסיא, אנצקלופדיה לרפואה והלכה