הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גור אריה על התורה, 86393.1.1
שם המרצה: רחמני שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקורס מיועד להפגיש את התלמידים עם דרכו הפרשנית המיוחדת של המהר"ל ועם משנתו היסודית, ולהקנות את היחס לחז"ל לפיה ואת היכולת ההתחלתית ללימוד מהר"ל.
תיאור הקורס: מידי שבוע לימוד דפי מקורות הפותחים בפסוק וברש"י בפרשה, עם רא"מ וגור אריה, ומקורות נוספים מהמהר"ל ועוד, המרחיבים את הרעיון.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 המהר"ל – תולדותיו, ספריו, גישתו. פרשת תרומה
2 פרשת תצווה
3 פרשת כי תשא
4 פרשת פקודי
5 פרשת ויקרא
6 חשיבות יציאת מצרים
7 פרשות תזריע מצורע
8 פרשת קדושים
9 פרשת אמור
10 פרשת בהר
11 פרשת במדבר
12 פרשת בהעלותך
13 פרשת שלח לך
14 פרשת קורח
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות בכיתה והשתתפות פעילה בהרצאות.
•   מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
דפי מקורות שבועיים