הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: היבטים ריגשיים בחינוך מיוחד, 64054.2.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התנסות חווייתית עם טיפול באמנות, בטפול בדרמה ובטיפול במוזיקה באופן שבו הסטודנטית תקבל הבנה בסיסית של התהליך שעובר תלמיד שמקבל טיפולים אילו.
2.   התנסות חווייתית לטיפוח זהות מקצועית של מורה בחינוך המיוחד.
3.   פיתוח דרכי התבוננות, מודעות ויכולת רפלקטיבית על העצמי ועל האחר החיוניים בעבודה מיטבית של מורה בחינוך המיוחד.
תיאור הקורס: תלמידים בחינוך המיוחד מקבלים לעיתים קרובות טיפולים רגשיים כמו טיפול באומנות במוזיקה או בדרמה. מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטיות לחוות בזעיר אנפין חוויה של התנסות בטיפולים אילו מתוך מטרה שמתוך התנסות זו תתרום להבנה של טיפולים באומנות בדרה או במוזיקה שתלמידיהם עוברים. מטרה נוספת של הקורס היא שההתנסות החוויתית בכלים טיפולים שונים תסייע להן לברר את הזהות מקצועית כמורות לעתיד וכן לשכלל את יכולתן לבצע תהליכי רפלקציה אישים החיוניים בעבודה של מורה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פתיחה לקורס :קלפים טיפולים ככלי למורה
2 פתיחה לקורס :קלפים טיפולים ככלי למורה
3 התנסות בטיפול באומנות
4 התנסות בטיפול באומנות
5 התנסות בטיפול באומנות
6 התנסות בטיפול באומנות
7 התנסות בפסיכודרמה
8 התנסות בפסיכודרמה
9 התנסות בפסיכודרמה
10 התנסות בפסיכודרמה
11 התנסות בפסיכודרמה
12 התנסות בטיפול במוזיקה
13 התנסות בטיפול במוזיקה
14 התנסות בטיפול במוזיקה
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
2.   כתיבת רפלקציות אישיות על כל התנסות.
3.   הגשת עבודת סיכום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
תרגילים 30%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
1. אוקלנדר, ו' (1994). אשנב לנפש, הוצאת נורד חיפה עמ' 117-139.
2. אורבך, נ' (2003) להוציא רוח מהחומר http://nonaorbach.com/masa.pdf
2. אמיתי, ד' (1972) ילדים יוצרים הוצאת יבנה תל אביב
3. ברגר, ר' (2011) היער המרפא תאוריה ופרקטיקה, הוצאת אח, עמודים 35-53
4. לוריא, ל' (2000) המשחק והמתח הכרוך בו, מתוך המשחק, אמיליה פרוני (עורכת) מכון ואן ליר, ירושלים , עמ' 88-103
5. פרוני א' (2000) משחק הנפש מאחורי המסכה, מתוך המשחק, אמיליה פרוני (עורכת) מכון ואן ליר ירושלים עמ' 307 -309
5. שטיינהרדט, ל' (1992) נסתר וגלוי: מסכות ככלי טיפולי, בתוך תרפיה באמצעות אמנויות עמ' 20-22
6. שטיינהרדט, ל' (2004) ראשית האומנות הבסיס ועשיית הסימנים בתוך: בין כוכבי השמיים וחול הים, הוצאת שער ים. עמ' 16-19
7. שטיינהרדט ל' טכניקת השרבוט הצבעוני בשמונה משבצות. https://www.smkb.ac.il/arts-therapy/beyn-hamilim1/artical/ben-hamilim1-colorful-doodle-equipment#.Xh7UubhrMfU.gmail
8. מודלים לעבודה קבוצתית במערכת החינוך מיוחד: https://cdn-cms.f-static.com/uploads/2228889/normal_5d0bc0a329942.pdf
אגמון, צ. (2012) על פסיכותרפיה לילדים עם פיגור שכלי. פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2822
קריאת רשות
ריבקו, י. (2019). "נעשה ונשמע: לחוות וללמוד פסיכודרמה וטיפול קבוצתי" , ספרי צמרת, תל אביב.