הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות הלכתיות ע"פ פרשת השבוע, 86437.1.1
שם המרצה: צברי עמנואל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מיומנויות בלימוד תורה, וחיבור לתושב"ע
תיאור הקורס: לימוד נושאים הלכתיים מתוך פרשיות השבוע.
מיומנות איתור, חיפוש וסינון נושאים, בחירת נושא בהתאמה לקהל היעד (כיתה/קהילה), למסגרת הזמן, בניית השיעור/דבר התורה ע"פ הנושא והיקף החומר .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 קורבנות
2 חגים ומועדים
3 תפילות
4 חצוצרות
5 אישים ומעשים
חובות הסטודנט בקורס: ללמוד את העקרונות וליישם זאת בכיתה ובתוצרים סופיים במטלת סיום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חמישה חומשי תורה – חומש שמות , ויקרא, במדבר
ספר החינוך