הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הפרעות קשב וריכוז, 84017.1.1
שם המרצה: דור יהודה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הכרה והבנה של הפרעת קשב והיפראקטיביות, המנגנונים העומדים מאחוריה והצורות השונות בה היא מתבטאת בקרב ילדים ומבוגרים.
2.   הכרה של הצורות בהן מאובחנת הפרעת קשב, זיהוי של קשיי קשב והיפראקטיביות בקרב ילדים בכיתה.
3.   הכרת יסודות טיפוליים בסיסיים בהפרעת קשב והתערבויות מתאימות מצד המורה והצוות החינוכי.
תיאור הקורס: מוקד הקורס הוא הדיון בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). נדון באבחון של הפרעת קשב ובהיסטוריה שלו, נציג תיאוריות שונות למנגנונים העומדים בבסיס ההפרעה וההתפתחות שלה. נבחן את מנגנון הקשב האנושי, באוכלוסייה הכללית ובלקויי קשב. נכיר את כלי האבחון השונים ל-ADHD ואת המופעים השונים של ההפרעה, את הביטויים שלה והשפעתה על התחומים השונים בחיי הילד, המתבגר והמבוגר, בדגש על התפקוד בית הספר ובמסגרות לימודיות. נדון בשיטות טיפול שונות בהפרעת קשב והיפראקטיביות ובהתערבויות מתאימות מצד המורה והצוות החינוכי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור 1: היכרות, הצגת מבנה הקורס, היכרות ראשונית עם הפרעת קשב ודיון בתיאור מקרה. תיאור כללי של הפרעת קשב, שכיחות והתפתחות.
לקריאה: ADHD- היבטים תרבותיים. שחר ארזי, יוסי הטב. עמ' 24 במקראה.
2 שיעור 2-4: ההיסטוריה של אבחון ADHD- מהמאה ה-19 עד ה-DSM-5. תחומי אבחון שונים וקריטריונים עדכניים. תהליך האבחון כפי שהוא מתרחש בישראל.
3 שיעור 5-6: שאלוני אבחון ל-ADHD ומבחני קשב ממוחשבים.

4 שיעור 7-9: תיאוריות על הגורמים והמקור ל-ADHD: תיאוריות נוירולוגיות, גנטיות וסביבתיות.
5 שיעור 10-11: תיאוריות קוגניטיביות וקשביות על ADHD.
6 שיעור 12: הפרעות נלוות ל-ADHD ואבחנה מבדלת בין ADHD להפרעות דומות.
7 7   שיעור 13-14: טיפולים והתערבויות ב-ADHD: תרופתיים, נוירולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים. התמודדות חינוכית-טיפולית בכיתה עם ילדים הסובלים מ-ADHD.
לקריאה: הורים, מורים ומי שביניהם. עמלה עינת.


7   שיעור 13-14: טיפולים והתערבויות ב-ADHD: תרופתיים, נוירולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים. התמודדות חינוכית-טיפולית בכיתה עם ילדים הסובלים מ-ADHD.
לקריאה: הורים, מורים ומי שביניהם. עמלה עינת.


חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעור, השתתפות פעילה ותורמת לדיונים בכיתה, קריאת חומר נלווה, מבחן סיכום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
הפרעת קשב והיפראקטיביות, טלי היימן, האוניברסיטה הפתוחה, 2006. מדריך למידה+ מקראה.
ADHD- היבטים תרבותיים. שחר ארזי, יוסי הטב. עמ' 24 במקראה.
הורים, מורים ומי שביניהם. עמלה עינת (יעלה לאתר המודל).

קריאת העשרה:
הבדיקה המחשבית כעזר אבחוני- TOVA- כלי נוסף באבחון הפרעות בקשב ובריכוז (ADHD). איריס מנור, יונתן סבר, אברהם ויצמן. עמ' 41 במקראה.

Tsal, Y., Shalev, L., & Mevorach, C. (2005). The Diversity of Attention Deficits in ADHD: The Prevalence of Four Cognitive Factors in ADHD versus Controls. Journal of Learning Disabilities, 38, 142-157.