הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תכנון ותוכניות לימודים, 86289.2.1
שם המרצה: עובדיה אוריאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יכיר את המושג "תכניות למידה" במגוון הרחב שלהן ,ידע להגדיר מטרות להוראה –למידה בתחומי הדעת השונים לפי תכניות הלימודים הרשמיות ובהתאמתן לתלמידים הספציפיים.
התלמיד יכיר את עקרונות התכנון וכלי התכנון בהתאמה למטרות בתחומי הדעת,הרגש והמיומנויות הנדרשות.
התלמיד ידע לתכנן הוראה מכוונת ערכים ומידות
התלמיד ידע להעריך את תלמידיו במגוון תחומי הלמידה וההתפתחות האישיותית.
התלמיד יכיר את דרכי החשיבה והלמידה של תלמידים בגילאים השונים והדרך לאבחן כישורים אישיותיים שונים המשליכים על דרכי ההוראה-למידה בקרב תלמידים מגוונים
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהכרות עם מושגים מעולם תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים,יקנה לתלמיד ידע וכלים ישומיים לתכנון הלימודים המותאם לתלמידים מסוגים שונים באמצעות מקורות ידע שונים ובעזרת תרגילים יישומיים.כמו,כ יעסוק הקורס בעקרונות ההערכה וכלים לביצועה באופן המותאם למטרות ההוראה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהי תכנית לימודים ומהן מטרות הוראה
2 תכנון לימודים מכוון מטרות ידע,ערכים ומיומנויות
3 הערכה מסכמת והערכה מעצבת
4 כיצד לערוך מבחן המותאם למטרות ההוראה
5 על ההבדל בין מושגי ההצטיינות והמצויינות והשלכתן על ההערכה
6 כיצד מפתחים לומד עצמאי
7 תכנון ההוראה בכיתה ההטרוגנית
8 תכנון הלימודים על פי הטקסונומיה של בלום
9 תאוריית האינטלגנציות המרובות של גרדנר וכלים ליישומה בהוראה.
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
תכניות לימודים-משרד החינוך והתרבות
האיטלגנציות המרובות-הווארד גרדנר
עין אי"ה ,אגרות,ומאמרים לראי"ה קוק
הטקסונומיה של בלום-בנג'מין בלום
הערכת השגים במערכת החינוך-קובץ ראמ"ה-משרד החינוך
מצויינות והצטיינות-מצגת מכון מופ"ת