הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: חמש מגילות, 00021.1.1
שם המרצה: מאלי יהודה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודניוטת יכיר את תוכן המגילות קהלת אסתר רות ושיר השירים
2.   הסטודנטיות יכירו אתרקע ההיסטורי להתרחשויות המתוארות במגילות.
3.   הסטודנטיות ילמדו על משמעות התכנים המרכזים של קהלת על רקע ההנחה ששלמה כתב את מגילת קהלת
4.   הסטודנטיות יבחנו את האמירות הכלליות של מגילת קהלת תוך השואה להשקפות עולם שאחרות
5.   הסטודנטיות יכירו את הרקע ההיסטורי והתרבותי של מגילת אסתר
6.   הסטודנטיות יערכו השוואה בין הערכים הבאים לידי בטוי במגילה לבין השתקפותם בספרים אחרים במקרא
7.   הסטודנטיות ילמדו את סיפור מגילת רות על רקע תקופת השופטים.
8.   הסטודנטיות יעסקו בערכים העולים ממגילת רות
9.   הסטודנטיות יחשפו תוך כדי הלימוד למתודה של "הקריאה הצמודה"
תיאור הקורס: הכרות עם מגילת קהלת אסתר ורות
הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי להתרחשויות המתוארות במגילה, ובהתפתחות תיאור הדמויות המרכזיות במגילות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 רקע הסטורי למגילת קהלת
2 עיון בפרק א
3 עיון בפרק ג – ד
4 עיון בפרקים יא יב
5 עיון מסכם
6 רקע למגילת אסתר ועיון בפרק א
7 עיון בפרקים ב – ה
8 עיון בפרקים ו- ט
9 עיון משוה לסיפורי יוסף וסיפורי דניאל
10 מגילת רות על רקע תקופת השופטים
11 עיון בפרקי המגילה ובערכים העולים ממנה
12 שיעור סיכום
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות בשיעורים, השתתפות בתרגילים
מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
עבודה 90% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   פרשנות חז"ל והפרשנות הקלאסית
2.   מתוך "אני קהלת" תשעז הוצאת מגיד הרב ד"ר יואל בן נון והרב מדן
3.   "לימוד מגילת רות מתודולוגיה והקשר עמ' 3 - 65 ד"ר יעל ציגלר רות מניכור למלוכה הוצאת מגיד 2018
4.   הקדמת הרב קוק לשיר השירים מתוך עולת ראיה הוצאת מוסד הרב קוק
5.   סיפורי יוסף ומגילת אסתר מתוך "אסתר מגילת סתרים" עמ' 261 – 257 פרופ' הרב יונתן גרוסמן הוצאת מגיד 2013