הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אנגלית יסוד בסיסי - רמה ג, 88122.3.1
שם המרצה: ליברמן יואל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 0 ש"ש, 0 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: יכולת להבין טקסטים אקדמיים באנגלית ולענות לשאלות על טקסטים אלה,
הגדלת אוצר מילים ופיתוח מיומנויות קריאה
תיאור הקורס: התמודדות בקריאת טקסטים באנגלית ולימוד אוצר מילים . פיתוח יכולת בהבנת הנקרא באנגלית ולימוד מיומנויות קריאה באנגלית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 Article: Diet News, Vocabulary list from article
2 Article: Mount Everest, Vocabulary: list from article and exercises
3 Article: FATHER OF THE PRISONERS, Vocabulary: list from article and exercises
4 Article LEARNING TO HELP YOURSELF, Vocabulary: list from article and exercises
5 Article: Animals that Can Read, Vocabulary: list from article and exercises
6 Article: Firefighters, Vocabulary: list from article and exercises
חובות הסטודנט בקורס: הגשת מטלות במודל. מבחן סוף סמסטר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
הלימוד אינו עיוני, אלא פיתוח יכולת לקריאת טקסטים ולכן נבחרים טקסטים באקראי.