הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מכינה במתמטיקה, 86262.1.1
שם המרצה: גבאי מאיר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 0 ש"ש, 0 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   הסטודנט ירכוש ידע מתמטי בסיסי להשלמת השכלתו בתחום .
ב.   הסטודנט ידע לפתור בעיות מעשיות הדורשות ידע מתמטי בסיסי .
ג.   הסטודנט ירכוש דרכי חשיבה לניתוח ופתרון בעיות בחיי היום יום .
ד.   הסטודנט יקבל רקע מתמטי מתאים הנדרש לללמידת קורסים נוספים בהמשך לימודי התואר הדורשים ידע בסיסי מתמטי
ה.   הסטודנט ידע לקרא ממצאים כמותיים וחזותיים (גרפים ) לנתחם ולהסיק מהם מסקנות .
תיאור הקורס: הקורס מקנה ידע מתמטי בסיסי המאפשר לפתור בעיות מעשיות בעלות היבט מתמטי
הקורס מהווה קורס קדם למספר קורסים בהמשך הלימודים ( סטטיסטיקה וכד')
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פעולות אריתמטיות בשברים (לסוגיהם) כולל בעיות מלל
2 פעולות אריתמטיות % כולל בעיות מלל
3 פעולות אריתמטיות במספרים מכוונים , כללים והשימוש בהם .
4 קדימויות בפעולות החשבון , סוגי סוגרים וסדר פתיחתם ומשמעויותיהם
5 משואות שונות בנעלם אחד ממעלה ראשונה , שיטות לפתרון , כולל פתרון בעיות מלל
6 מערכת משואות שונות בשני נעלמים ממעלה ראשונה , שיטות לפתרון , כולל פתרון בעיות מלל
7 משוואות בנעלם אחד מהמעלה השניה , שיטות לפתרון , כולל בעיות מלל
8 מושגים בסיסים בטריגונומטריה ופתרו בעיות פשוטות .
9 מושגים בסיסים בפונקציות והשימוש בהן .
חובות הסטודנט בקורס: : א. חובת נוכחות 80% לפחות .
ב. השתתפות פעילה בקורס .
ג. הגשת המטלות הנדרשות .
ד. הבחנות ומעבר בבחינות הביניים ובבחינה הסופית .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חוברות בנושאים השונים הנלמדים 0 בחיבורו של המרצה מאיר גבאי 9.
בני גורן , אלגברה חלק א
בני גורן , אלגברה חלק ב.
בני גורן , מתמטיקה 3 יח"ל