הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל, 00160.1.1
שם המרצה: בלוך רינה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: בוגרת קורס כלי תקשוב בפדגוגיה
מטרות / תוצרי למידה: א.   הכרת התוכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 ותוכניות העבודה הנגזרות ממנה. הבנה של מיומנויות המאה ה- 21 והשפעתם על תהליכי הוראה ולמידה.
ב.   פיתוח וביסוס מיומנויות מחשב ככלי עזר למורה המתוקשב וכסביבה לימודית לתלמיד, בשימת דגש לדרכי שילוב המחשב בהוראת תנ"ך ותושב"ע.
ג.   הכרת כלים ותכנים דיגיטליים לצרכי הוראה ולמידה בסביבה משלבת תקשוב כמנוף לטיוב דרכי הוראה.
ד.   התנסות בפיתוח ועריכת חומרי למידה מתוקשבים באופן מושכל על פי תהליכי ה.ל.ה
ה.   פיתוח חומרי הוראה ושימוש בארגז כלים מתוקשב ליצירת חומרי למידה בתנ"ך ומחשבת ישראל .
תיאור הקורס: שימוש נבון בכלים מתוקשבים והיכולת לעבוד עם אנשים שונים, הגרים במקום אחר תוך שילובם של הטכנולוגיות במערכת החינוך , הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהמיומנויות הדרושות לבוגר המאה 21.
כחלק מגישה וממדיניות זו במערכת החינוך, לא ניתן לפסוח על הוראה משלבת טכנולוגיה גם בתחום תנ"ך ומחשבת ישראל. מן הראוי שהנוער החי וגדל בעידן דיגיטלי יראה במחשב - כלי עזר בחיי היום יום ויחווה גם בשיעורי קדש את יתרונותיו כמאמר דברי רבי מאיר "רימון מצאתי תוכו אכלתי וקליפתו זרקתי".
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מקומו של המחשב בהוראה בכלל, ובהוראת תנ"ך ותושב"ע בפרט
2 איפוגרפיקה - הבנת תוכן ע"י פיענוח טקס באופן גרפי
3 חזותיות - הבנת תוכן ושאילת שאלות ע"י מירקור ופירוק משפטים
4 ארגז כלים לייצוג מידע כמשאב לימודי
5 משחוק ומשוב מידי - משחקים פדגוגים וכלים ללמידה.
6 מידענות -
בתחום תנ"ך ומחשבת ישראל
7 שימוש במחוללים למשימות מתוקשבות
8 כלים שיתופיים לסיעור מוחות, לבמת דיונים והבניית תוכן לימודי
9 מטלת סיום – כתיבת יחידת לימוד מתוקשבת ושיתופה באתר תוכן שיתופי
חובות הסטודנט בקורס: א.   נוכחות פעילה בשעורים
ב.   הגשת מטלות בכל יחידת הלימוד (מתוכם אחת רשות) - 55%
ג.   נוכחות פעילה בכיתה ובאתר המודל – 20%.
ד.   הגשת מטלת סיכום , חובה – 25%.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 30% 55
תרגילים 70% 55
רשימה ביבליוגרפית:
אגרת הרמב"ן
איכה רבתי ב, יז
אתר התנ"ך, http://www.hatanakh.com/, מכללת הרצוג
המודיע 14624. קריאה של בית דין צדק לכל מקהלות האשכנזים ועוד, המודיע, 14624, (כ"ח בטבת) תש"ס
הורביץ, ג'. למידה, אינטרנט ומה שביניהם – בלוג בענייני תקשוב המתעדכן תדיר באתר http://interlearn.blogspot.com/
הרפז, י' (2008). המודל השלישי: הוראה ולמידה בקהילת חשיבה. בני ברק: ספריית פועלים.
יתד נאמן 4241. מודעה של בית דין מיוחד לענייני הפרצות שבמחשבים, יתד נאמן, 4241, (כ"ח הטבת) תש"ס
לב, ח. אתר הדרכה בתנ"ך, http://sites.tzafonet.org.il/hagay_lev/trshimim, צפונט
לירן, מ. (2002) סוגיות בהוראה ולמידה ברשת. תקשוב דרום, משרד החינוך
מינהל מדע וטכנולוגיה, http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech, משרד החינוך
מפמ"ר תנ"ך, תכנית לימודים בתנ"ך, מינהל החמ"ד, תשע"ו
מס"ע, פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים, http://portal.macam.ac.il/, מכון מופ"ת
סלומון, ג' (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. תל-אביב: זמורה ביתן.
עשת, י. (2006) ‫ עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות . האוניברסיטה הפתוחה‬‬‬
פרקינס, ד. (1997). הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם: האם ישתדכו זו לזה?
http://ceti.macam.ac.il/Courses/ma2/art_3.html
קרליבך, ש. הרב ש. קרליבך, דרכינו בחינוך, בני ברק: מפעלי אור החיים, תשכ"ד
רוזנבלום, י. הרב י. רוזנבלום, רבי יעקב קמנצקי נ' (מתרגם), תפארת אברהם – איתרי, תשנ"ו
רותם, א. חינוך, למידה, הוראה בסביבה מקוונת, http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P100.jsp
תוכנית התיקשוב הלאומית. מיומנויות המאה 21, משרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה, 2009