הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיונים בספר שופטים, 86371.1.1
שם המרצה: שנדורפי איתן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יהיה מסוגל ללמד היטב את הנושאים הנלמדים, על ידי התבוננות עמוקה בפסוקים ובבעיות הפרשניות העולות מתוכם.
הסטודנט יהיה מסוגל ללמד היטב את הנושאים הנלמדים, באופן מערכתי ובהשוואה לפרשיות אחרות.
הסטודנט יהיה מסוגל להבין היטב את ההבדלים בין השיטות השונות של המפרשים, ובראשם רש"י, רד"ק, רלב"ג, אברבנאל, אלשיך הקדוש, "מצודות" ומלבי"ם, שעמדו על הקשיים ויישבו אותם בדרכים שונות.
מתוך כך הסטודנט יהיה מסוגל ללמד היטב גם נושאים אחרים בתנ"ך.
תיאור הקורס: לימוד ספר שופטים בעיון, מתוך העלאת שאלות של הסטודנטים, ניסיון שלהם ליישבן,
לימוד דברי המפרשים על השאלות באופן מקומי על כל פסוק, ומציאת מהלך כולל ושיטתי בכל הנושא.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 המלחמה באדני בזק
2 כיבוש דביר ופרשת עכסה
3 "ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה"
4 "ויהי ד' את יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל לו"
5 כיבוש חברון וירושלים
6 כיבוש בית אל
7 השבטים שלא הורישו את הכנעני
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
מקראות גדולות ספר שופטים, אברבנאל, אלשיך הקדוש, דעת מקרא
מאמרים בספר שופטים באתר תנ"ך על הפרק https://xn--febl3a.co.il/929/212
מאמרים בספר שופטים באתר תנ"ך בני ציון https://www.bneyzion.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D