הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: דמויות בתנ"ך, 00536.2.1
שם המרצה: מאלי יהודה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטיות תלמדנה את פרשת קיין והבל
2.   הסטודנטיות תעמודנה על המסרים העולים מהסיפור תוך עיון בספרות חז"ל, הפרשנות הקלסית ופרשנות מודרנית
3.   הסטודנטיות תלמדנה את סיפורו של אברהם בדרכו לארץ כנען
4.   הסטודנטיות תעמודנה על השליחות הכפולה של אברהם כאב המון גוים וכאבי האומה
5.   הסטודנטיות יעסקו בסיפור יוסף תוך כדי קריאה צמודה
6.   הסטודנטיות ילמדו על התהליכים הנפשיים והרוחניים שעוברים יוסף ואחיו
7.   הסטודנטיות יעסקו בתיאור ההתפתחות האישית של משה רבנו ובהתפתחותו כמנהיג
8.   הסטודנטיות יעסקו במאפייני המנהיגות של שאול ודוד
תיאור הקורס: הקורס יעסוק ב 7 דמויות תנכיות: קיין והבל, אברהם, יוסף, משה, שאןל ודוד.
הקורס יעסוק במאפיינים הבולטים של דמויות אלה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 קין והבל
2 ראשיתו של אברהם
3 הצלת לוט
4 קניית מערת המכפלה
5 חלומות יוסף
6 מכירת יוסף
7 סיפור של גלות וגאולה של משפחת יעקב ובניו
8 סיפור לידתו של משה
9 יציאתו אל אחיו ומעמד הסנה
10 סיפור בחירת שאול על רקע תקופת השופטים
11 סיפורי העימות בין שאול ודוד
12


מאפייני האישיות והמנהיגות של דוד
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות, עבודה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
"מלחמת ארבעת המלכים, שביית לוט והצלתו" פרופ' יונתן גרוסמן מתוך הספר "אברהם: סיפורו של מסע" 2014 עמוד 71
"שאול בעין דור: איזון בין הנביא הדוחה לבעלת האוב המקרבת" מתוך "קריאת ספרותית במקרא: סיפורי נביאים" אוריאל סימון עמוד 83-106
"עדינו העצני" מתוך "עוז מלך" עמוד 153-179 הרב יגאל אריאל תשנ"ד