הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות קריאה, 84011.1.1
שם המרצה: בן אור שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: 1 . הסטודנט ייחשף לתיאוריות בתחום התפתחות השפה
2. הסטודנט יבחין בין גישה לשיטה בתחום הוראת הקריאה
3. הסטודנט יכיר מודלים שונים להוראת הקריאה והתאמתם לגישות והשיטות השונות.
4. הסטודנט ישלוט את גורמים מעכבי הקריאה
תיאור הקורס: הכרת גישות בתחום התיאוריה של הקריאה, גישות ברכישת הקריאה, במתודות הקריאה ובהוראה מתקנת בתהליכי הקריאה. הכרה של גורמים מעכבי קריאה וכלים להתמודדות עימם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ארבעת מרכיבי הלשון
2 הקוגניציה של הקריאה
3 גישות ושיטות בהוראת הקריאה (מקור מס' 1)
4 מודלים בהוראת הקריאה – פרית' אדאמס, מקללין וצ'ול
5 גורמים מעכבי קריאה (מקור מס' 2)
6 מתודות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות - 20%
2.   מבחן - 80%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה:
1.   אולשטין, ע' (2004). הקנית אורינות הקריאה בישראל. תל-אביב:רמות.
2.   הבר, ד' (1990) לא הואב לקרא. תל-אביב:רמות.
קריאת רשות:
3.   בלגור, ר' (1997). הפסיכולוגיה של הקריאה : אבחון ליקוייה ודרכי תיקונם. ירושלים:שוקן.‬
4.   דרעין, ע' (1989). למוד קריאה על פי השיטה הפסיכו-לינגוויסטית.‫ קרית ביאליק: אח.‬
5.   הנאור, ד' (2003). הגישה המאזנת להוראת הקריאה. תל-אביב:הקיבוץ המאוחד.
6.   וינגרוד, ב' (1998). הקנית הקריאה. קריית ביאליק:אח.‬
7.   לוי-שמעון, ש' (2005). השפעת יכולות החשיבה, המודעות הפונולוגית והמודעות המורפולוגית על יכולות הקריאה של ילדי כיתה א. רמת גן:בר-אילן
8.   מק, צ' (1993)‫. קריאה מדויקת מוטעמת. פסגות:המחברת. ‬