הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התפתחות סנסומוטורית, 84049.1.1
שם המרצה: בן אור שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: 1 . הסטודנט ייחשף לתהליכים בהתפתחות הסנסומוטורית
2. הסטודנט יבחין בין המערכות ההתפתחותיות השונות
3. הסטודנט יכיר את חמשת עקרונות ההתפתחות המוטורית.
4. הסטודנט יכיר תפקודים לקויים בתחום הסנסומוטורית
5. הסטודנט ירכוש ידע בתהליכי התערבות פדגוגיים והתנהגותיים בלקויות סנסומוטוריות.
תיאור הקורס: הכרת תחום התנועה והמוטוריקה – תהליך התפתחות התנועה על חמשת המערכות המרכיבות אותה. הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסו- מוטורית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 משמעות ההתפתחות המוטורית לתהליכים קוגניטיביים (מקור מס' 2)
2 חמשת עקרונות ההתפתחות והשפעתם על מערכות הקוגניציה, הרגש והתנועה.
3 חמש מערכות הסנסו-מוטוריקה:
1.   שמיעה
2.   ראיה
3.   טקטילית
4.   וסטיבולרית
5.   פרופיוצפטיבית
לקויות היפו והיפר, קושי בויסות חושי והשפעתן על תפקוד יומיומי ולימודי
4 לקויות היפו והיפר, קושי בויסות חושי והשפעתן על תפקוד יומיומי ולימודי
5 לקויות גרפומוטוריות ודרכי התערבות (מקור מס' 1)
6 לקויות מורכבות ( CP, תסמונת דאון וכד')
7 תהליכי התערבות פדגוגיים ופיתוח סביבה תומכת בלקויות סנסומוטוריות. (מקור מס' 3)
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות - 20%
2.   מבחן - 80%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה:
1.   גבעון, א', פרידמן, נ', יכיני, מ' (2008) כתיבה ודיסגרפיה: על תהליכי הכתיבה, לקויות בכתיבה ועל הקשר שבין דיסגרפיה לדיסלקציה. שיקומדע, 26, 32-35
2.   יהודה, ש' (2000). התפתחות המוח – היבטים נוירוביולוגיים וקוגניטיביים. אבן יהודה: רכס.
3.   פלדמן, ר' (2000). מגע – בסיס החוויה והקשר האנושי. אבן יהודה: רכס.
קריאת רשות:
4.   האן-מרקוביץ, ג'. (1993). ילד מה הוא צריך? תל אביב: אחיאסף.
5.   חגי, ע', חגי, י' (2014). יש לי ילד אחר. תל אביב: מודן
6.   קושניר, ח' (1997). נעים לכתוב: מוכנות לכתיבה. תל אביב: אחי
7.   שרידן, מ', ד' (1996). מלידה עד גיל חמש – התקדמותם ההתפתחותית של ילדים. קרית ביאליק: אח.