הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקוי למידה, 84018.1.1
שם המרצה: גרוס אריאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס:
להציג לפני הסטודנטים מגוון הגדרות, תיאוריות ומחקר עדכני בנושא לקויות למידה.
הכרת הייחודיות של ילדים עם לקויות למידה בתחומים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים.
לרכוש ידע על מאפיינים פסיכולוגיים וחינוכיים של הליקויים השונים והכרת כלי אבחון.
הכרת דרכים לאיתור תלמידים מתקשים.
הכרה והבנת ההמלצות השונות לטיפול בילדים מתקשים.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר התחום של לקויות למידה-הפרעות למידה ספציפיות. הסטודנטים יעמיקו את הידע והבנת משמעות המושג וגבולותיו – ספקטרום הגישות מגישות נוירולוגיות ונוירו-התפתחותיות ועד גישות חינוכיות טהורות; דרכי אבחון שונות, מודלים שונים בזיהוי תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות; היבטים מוטיבציוניים, רגשיים-חברתיים והעמקה בלקויות שונות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ליקויי למידה, הגדרה, שכיחות, מאפיינים
2 ליקויי למידה ופסיכולוגיה קוגניטיבית
3 המודל הנוירופסיכולוגי- מוח ולמידה
4 ליקויי למידה ורבליים ובלתי וורבליים
5 הרציונל האבחוני, החשיבה האבחונית
6 סוגי האבחונים (סינון, סוללה, פורמלים ובלתי פורמלים, מבחני כשרים, דידקטיים ופסיכו דידקטיים, דרכי
ציינון והערכה)
7 תחומי לקויות התפתחותיות קוגניטיביות שונים אפן ההערכה
8 תחומי לקויות אקדמיות שונים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות
מבחן סימסטריאלי
קריאה בבליוגרפית
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר א 50% 56
מבחן סמסטר ב 50% 56
רשימה ביבליוגרפית:
גילת, ע' (2006). תהליכי התערבות בקבוצות יעוץ להורים לילדים בעלי לקויות למידה. עיון ומחקר בהכשרת מורים.19-48
גרינספן, ס"י וווידר, ש' (2005). ילדים עם צרכים מיוחדים. קרית גת: קוראים.
היימן, ט' (2005). ליקויי למידה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פרק ראשון עמודים 9-19
לאבוי ריצרד (2006) קשה כל כך להתיידד אתך, איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית הוצאת אמציה . (עמ' 27-49, 81-90- חרדה , 91-117- קשיי שפה , 118-154- פארא-לינגוויסטיקה) , 390-400).

ספקטור נויה (2005). ללמוד מלקויי למידה על פסיכולוגיה אחרת. תל-אביב: הוצאת קריאה בצבעים
עינת, ע.(2000). מפתח לדלת נעולה - לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
עינת, ע. (2000). לקוי הלמידה וה"מורה לחיים". פנים 15. עמ' 101-107.
עינת, ע. (2000). לקוי הלמידה וה"מורה לחיים". פנים 15. עמ' 101-107.
צדוק-לויתן, א. ברונז, ר. (2004). מבוגרים בעלי לקות למידה: מאפייני הצלחה בעולם התעסוקה. אדם ועבודה, כרך 13 מס' 1-2, עמ' 44-60.

קוזמינסקי, ל' (2004). מדברים בעד עצמם: סינגור עצמי של לומדים עם לקויות למידה. תל-אביב: יסוד, עמ' 145-115, 234-215
קורנוול, ג' וטוד, ג' (1998). קשיים רגשיים והתנהגותיים - תכניות חינוכיות אישיות (א' ברוורמן, מתרגמת). קריית ביאליק: אח.
רביב, ע' וכצנלסון, ע' (2003.( משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו מהדורה מחודשת ומעודכנת). נתניה: עמיחי.
רבין, ק., ולנס, ע. (2011). הדיפרנציאציה של העצמי: פיתוח היכולת למובחנות של העצמי ביחסים קרובים- תיאוריה, מחקר וטיפול. אבן יהודה: אמציה.
רומן, מ' (2001). התסמונת של לקויות למידה בלתי מילוליות: תיאור קליניים והיבטים יישומיים . פרספקטיבה, 20, 29-6
רייטר, ש. (2004) מעגלי אחוה: לשבירת הקשר בין מוגבלות לבדידות. חיפה. אחוה
שלם, א. (2001). מי יאבחן את לקויי הלמידה. הד החינוך. ע"ה (6). עמ' 18-21.
שמש,ד,(2008). פסיפס: התמודדות עם ליקוי למידה: היבטים חדשניים. הוצ' האוניברסיטה הפתוחה
שני, ד' ונבו, ב' (2006) סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של לקויי למידה - ההגדרה של הפרעת לקות למידה,
מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, (24) עמ' 70 – 74.
שרוני, ו. (1990). סוגיות בחינוך מיוחד חלק א': ליקויי למידה, האוניברסיטה הפתוחה.


Castles, A. (2006). The dual route model and the developmental dyslexias. London Review of Education, Vol, 4, No. 1, pp. 49-61.
Hale; J., Alfonso; V Berninger; B Bracken; C Christo; E Clark; M Cohen; et al. (2010). Critical issues in response-to-intervention, comprehensive evaluation, and specific learning disabilities identification and intervention: an expert white paper consensus. Learning Disability Quarterly, 33, 223-236
Dudley-Marling C. (2004) The Social Construction of Learning Disabilities, The Journal of Learning Disabilities December 2004, pages 482-489.
Fuster,J (2006).The cognit: A network model of cortica representation network model . International Journal of Psychophysiology 60, 125-132.
Semrud-Clikeman, M. (2005) Neuropsychological Aspects for Evaluating. Learning Disabilities Journal of Learning Disabilities; 38, 563-568.
Toplak, ME, Bucciarelli, SM, Jain, U, Tannock, R. (2009). Executive functions: performance-based measures and the behavior rating inventory of executive function (BRIEF) in adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Child Neuropsychology. 15(1), 53-72.
Zohar, A. & Dori, Y. J. (2003) .Higher order thinking skills and low achieving students: Are they mutually exclusive ? The Journal of the Learning Sciences, 12, 145-182.