הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא לח"מ-לקויות קשות, 84029.1.1
שם המרצה: ריגר מתניה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטים יכירו מהם דרכי ההוראה והטיפול בכל אוכלוסייה בחינוך המיוחד. הסטודנטים יפתחו גישה חינוכית-מקצועית לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים. הסטודנטים יכירו את מושגי היסוד בחינוך המיוחד ואת המסגרות השונות בחינוך המיוחד. הסטודנטים יכירו מיהם אנשי הצוות העובדים בחינוך המיוחד. הסטודנטים יכירו את תפיסות העולם העומדות בבסיס העבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים, בדגש על שילובם בחברה הרגילה.
תיאור הקורס: קורס זה יסקור מהן האוכלוסיות התלמידים בחינוך המיוחד. שיטות הטיפול וההוראה בכל אוכלוסייה.
תפיסות יסוד בחינוך המיוחד ותכניות מרכזיות בחינוך המיוחד (תכנית השילוב, תיאורית איכות החיים, סנגור עצמי ותאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית ) בנוסף, נתאר מיהם אנשי הצוות בחינוך המיוחד ותפקידם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהן האוכלוסיות בחנ"מ ודרכי הוראה מותאמות
2 מהן האוכלוסיות בחנ"מ ודרכי הוראה מותאמות
3 עקרונות בעבודה עם תלמידים בחנ"מ
4 עקרונות עבודה עם תלמידים בחנ"מ
5 חוק החינוך המיוחד
6 חוק החינוך המיוחד ויישמו במערכת החינוך
7 תכנית השילוב במערכת החינוך.

חובה: מנור בנימיני, 2007: 399 -432
תכנית השילוב במערכת החינוך ויישמו
8 תכניות בחנ"מ – תיאוריית איכות החיים
9 תכניות בחנ"מ – סנגור עצמי
10 תרגיל יישומי: תיאוריית איכות החיים
11 תאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית – הכרת משנתו של פרופ' פוירשטיין
12 אנשי הצוות בחינוך המיוחד
חובות הסטודנט בקורס: ניתוח מאמר

עבודה מסכמת
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חובה:
1.   מנור-בנימיני, א' (2007). מודל לעבודת צוותים רב-מקצועיים בנושא השילוב. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 399-432). חיפה: אחווה.
רשות:
1. גרדנר, ה' (1996). איטליגנציות מרובות, (עמ' 12-36) : ירושלים: מכון ברנקו-וייס.
2.   לאבוי ר' (2008). פריצת דרך במוטיבציה – 6 סודות שיעוררו מוטיבציה אצל ילדכם. חיפה: אמציה.
3.   לאבוי, ר' (2006). כל כך קשה להתיידד איתך: איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית. חיפה: אמציה.
4.   ליפשיץ ח', ניסים ש', עדן ס' וטל ד' (2015). תכנית "עוצמות", שילוב סטודנטים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בתוך מ. חובב, א. דבדבני, וק. פלדמן (עורכים), מהדרה להכלה- החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל ( 455-472) ירושלים: כרמל ושק"ל
5.   מנור-בנימיני, א' (2007). מודל לעבודת צוותים רב-מקצועיים בנושא השילוב. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 399-432). חיפה: אחווה
6.   פוירשטיין, ‏ר' (1998). האדם ‏כישות ‏משתנה: ‏על ‏תורת ‏הלמידה ‏המתווכת. ‏תל-אביב: ‏משרד ‏הביטחון , עמ' 13-18.
7.   שמעוני, ש' וגביש, ב' (2017). מורות שילוב מדברות על מקומן בשילובן של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות. בתוך ש' רייטר, ע' קופפרברג וי' גילת. סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל- אסופת מחקרים (עמ' 23-38). תל אביב: מכון מופת.
Gaastra, G. F., Groen, Y., Tucha, L., & Tucha, O. (2019). Unknown, Unloved? Teachers’ Reported Use and Effectiveness of Classroom Management Strategies for Students with Symptoms of ADHD. In Child & Youth Care Forum (pp. 1-22). Springer US.
‏ Homer, R., Hew, K. F., & Tan, C. Y. (2018). Comparing digital badges-and-points with classroom token systems: Effects on elementary school ESL students’ classroom behavior and English learning. Journal of Educational Technology & Society, 21(1), 137-151.‏