הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכופתולוגיה, 84006.1.1
שם המרצה: דור יהודה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: -   היכרות עם צורות וביטויים שונים של פסיכופתולוגיה ומצוקה נפשית.
-   הבנה של הסיבות והגורמים השונים לפסיכופתולוגיה, היכרות עם תיאוריות ומודלים מעולמות ידע שונים.
-   יכולת יישום התערבויות בסיסיות המתאימות למסגרת החינוכית בנוסף להפניה לאנשי מקצוע מתאימים.
תיאור הקורס: קורס זה יעסוק בהבנה ובתיאור של צורות שונות של מצוקה נפשית ורגשית, בדגש על גיל הילדות.
חלקו הראשון של הקורס יהיה תיאורטי. בחלק זה נעסוק בשאלות כגון מהי הפרעה נפשית והאם קיימת הגדרה לנורמלי לעומת לא נורמלי. נכיר כמה תיאוריות מרכזיות על הגורמים להתפתחותן של הפרעות נפשיות, את צורת האבחנה המקובלת כיום בעולם הפסיכיאטרי כמו גם את הביקורת עליה.
בחלקו השני של הקורס נלמד על כמה סוגים מרכזיים של הפרעות נפשיות. נכיר את הסימפטומים והביטויים של ההפרעות השונות בגיל הילדות וההתבגרות, ונדון בהתערבויות טיפוליות בסיסיות המתאימות ליישום במסגרת חינוכית.
ציון הקורס יורכב מעבודה מסכמת, בנוסף לנוכחות בשיעורים ולהשתתפות פעילה בדיון בכיתה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהי הפרעה נפשית? מהו נורמלי ומהו אבנורמלי? המודל הרפואי לעומת המודל החברתי (שיעורים 1-2)
2 כיצד מאבחנים הפרעה נפשית? (שיעורים 2-3)

3 מה גורם למצוקה נפשית? תיאוריות מרכזיות: (שיעור 3-7)
o   תיאוריות רפואיות
o   תיאוריות חברתיות
o   תיאוריות גנטיות ונוירולוגית
o   תיאוריות פסיכודינמיות והתקשרותיות
o   תיאוריות קוגניטיביות-התנהגותיות
4 סוגי טיפול שונים במצוקה נפשית, בהתאם לאופי המצוקה והמודל התיאורטי עליו מתבססים.
5 ביטויים שונים של מצוקה נפשית: (שיעור 8-14)
o   הפרעות חרדה.
o   הפרעות מצב רוח.
o   טראומה והתמודדות עם טראומה.
o   הפרעות התנהגות.
o   הפרעות אכילה.
o   הפרעות פסיכוטיות.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעור, השתתפות פעילה ותורמת לדיונים בכיתה, קריאת חומר נלווה, עבודה מסכמת.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים; רוברט קרסון, ג'יימס בוצ'ר, סוזן מינקה, האוניברסיטה הפתוחה, 2001.

קריאת העשרה:
אישיות:תיאוריה ומחקר; אירית ביטמן, רות בייט-מרום, אירית בן-עטר כהן, האוניברסיטה הפתוחה, 1993.