הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיקולים דידקטיים בהוראת המצוות שבין אדם לחברו, 88142.1.1
שם המרצה: פנטילאט משה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: עם סיום הקורס, הסטודנט:
•   יצליח לזהות קשיים שעלולים להתעורר אצל התלמידים (הן בהבנת הנושא והן בהיבט דידקטי).
•   יכיר גישות הוראה שונות שמטרתן הנגשת החומר בפני התלמידים
•   ידע לעבד טקסטים באופן שיקל על התלמידים
•   יכיר שיטות דידקטיות המאפשרות לתלמידים להתמודד עם תכנים מורכבים
•   יהיה מנוסה בחיפוש וארגון חומר, בעיבוד החומר ברמות שונות, בפיתוח כלי עזר לשיעור, בכתיבת שאלות מנחות, מטלות ומבחנים וכדו'.
תיאור הקורס: קורס זה מיועד לעוסקים בהוראה. הוא משלב לימוד מעמיק של תכנים העוסקים בבין אדם לחברו, עם שיקולים דידקטיים בהוראת הנושאים הנלמדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא
2 ואהבת לרעך כמוך
3 ביקור חולים
4 הכנסת כלה
5 הכנסת אורחים
6 בצדק תשפוט עמיתך
7 אונאת דברים
8 הלבנת פנים
9 לא תשנא את אחיך בלבבך
10 הוכח תוכיח
11 נקימה ונטירה
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי של החומר באתר הקורס, הגשת מטלות דו-שבועיות ומבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   ספר המצוות להרמב"ם
•   רמב"ם משנה תורה, הלכות דעות
•   יד הקטנה על הרמב"ם
•   אהבת חסד לחפץ חיים
•   רב דוד אריאב "לרעך כמוך"
•   רב סילבר "משפטי השלום