הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ספר יהושע, 86250.1.1
שם המרצה: אביחיל אלישב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: מגמת הקורס אינה ללמוד בבקיאות את הספר, אלא לעיין במספר סוגיות מרכזיות בספר, במגמה לשפוך אור על יסודות בספר ותוך כדי כך לראות ביחד כיצד ניתן להעמיק בלימוד נ"ך באופן שהופך את הלימוד למשמעותי מאד ליינו, וממילא בהוראת הספר, יגרום לתלמידים לתפוס את הנ"ך בהוראת דרך בחייהם, וכיסוד להשקפתם האמונית והמוסרית, וכשנוגע להלכה, בהקשרה לתורת משה, גם להלכה. הקורס זה ינתן סיכום כל החומר הנלמד (במקום מראי מקורות), אך העיון בכיתה ירחיב ויברר את הנלמד. נדגיש, לא את כל הסיכום נלמד בכיתה, וחלקו ילמד באופן עצמאי.
תיאור הקורס: ספרי הושע שכתבו יהושע, הינו המשך ישיר לחמישה חומשי תורה, ולהבין כיצד, זהו האתגר בלימוד הספר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   יהושע – המשכה של תורת משה
טעותם של הזקנים
ירושת הארץ - המשך תורת משה
משה ודור דעה: למעלה ממדרגת א"י
2 2.   משה ויהושע - תורה ומעשים
ספר יהושע - ערכה של ארץ ישראל
שימוש תלמידי חכמים
3 3.   כיבוש הארץ על ידי יהושע
הזיק הנשמתי בנפש יהושע בן נון – בעת מלחמותיו
שלשה צריכים חיזוק
מלחמת יהושע – מלחמת חובה
4 4.   שלש אגרות שלח יהושע
הכנה האומה לכניסה לארץ
שגבי יהושע
רחב המרגלים
5 5.   חניית ישראל בשיטים
מרגלי יהושע נשלחים אל רחב
תשובת רחב
6.   חטא ישראל בשיטים וטומאת עמי כנען
הצלת רחב
ארץ ישראל הופכת טומאה לטהרה
רחב
כיבוש ארץ כנען
6 6.   חטא ישראל בשיטים וטומאת עמי כנען
הצלת רחב
ארץ ישראל הופכת טומאה לטהרה
רחב
כיבוש ארץ כנען
7 7.   מילת העם
חג הפסח בגלגל
8 8.   מלחמת יריחו
שבע ההקפות
מעילת עכן
מלחמת העי
9 9.   מלחמת ל"א המלכים
הארץ הנשארת
ירושת הארץ הגורל
ההתנחלות
חובות הסטודנט בקורס: הבאת ספר יהושע, בקביעות
רכישת חוברת לקורס
מבחן סימסטריאלי בציון עובר (על כל החומר) – 90%
עבודת בית על החומר ללימוד עצמי – 10%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1.   יהושע מקראות גדולות (כולל מלבי"ם ור' אברבנאל)
2.   הראי"ה קוק והרב צבי יהודה הכהן קוק, טוב רואי, ליהושע הרב תאנה, ירושלים תשע"ו
3.   העמק דבר לנביאים כתובים, הרבנים שפירא וקופרמן, ירושלים תשע"ב
4.   כתבי הראי"ה קוק
5.   הרב ארון לב חיים, לב אהרון, וינציה שס"ט
6.   הרב שמואל ליניאדו, כלי יקר יהושע, מכון הכתב ירושלים תשנ"ו
7.   א"ב ארליך, מקרא כפשוטו, כרך ב', ברלין תר"ס (BS 1142.1 E35)
8.   ש' אחיטוב, יהושע (מקרא לישראל), תל אביב, תשנ"ה