הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך, 86395.1.1
שם המרצה: נחומברג רפאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט כמורה וכמחנך נתקל בעבודתו בדילמות חינוכיות,פדגוגיות ,אתיות בהוראת התנ"ך.הסטודנט יקבל כלים להתמודדות עם דילמות אלו
תיאור הקורס: כל שיעור מתחיל ב"טיפ" חינוכי אשר מעמת את הסטודנטים עם דילמות פרקטיות . הסטודנטים מתבקשים לחוות דעתם מניסיונם , נוצר סיעור מוחות וכמיהה לחקר האמת אשר מוגש בהמשך השיעור ע"י המקורות הנלמדים בכל שיעור בחוברת המחולקת לתלמידים.
בסוף כל שיעור נערך מבחן/מטלה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 כיצד נלמד נ"ך
2 דוגמאות לשיעור מעניין בנ"ך
3 עניינים שבקדושה בנ"ך
4 אקטואליה בנ"ך
5 טיפוסי אופי – באספקליה תנכי"ת
6 המועדים בנ"ך
7 שיר השירים
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה,הקשבה ועריכת מבחן/מטלה בסוף כל שיעור
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
נ"ך ומפרשיו הקלאסיים
תלמוד בבלי-עפ"י סוגיות
עין אי"ה
שותי"ם הנוגעים לסוגיות תנכיות
1- שו"ת נהרות איתן מהרב רובין
2-שו"ת דבר חברון מהרב דב ליאור
3-שו"ת דברי חיים מצאנז
4-שו"ת אגרות משה
5-שו"ת מנחת שלמה
6-שו"ת משפט כהן
7-שו"ת דעת כהן
8-שו"ת יביע אומר
9-שו"ת יחווה דעת
10-קובץ תשובות מהגרי"ש אליישיב