הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי, 86339.1.1
שם המרצה: עובדיה אוריאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יכיר את מבנה ותוכן כוחות הנפש של התלמידים בגילאים השונים והדרך לפתחם ולהעצימם בתהליכי החינוך והלמידה
תיאור הקורס: במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למבנה הנפשי והריגשי של התלמידים באמצעות מקורות ידע שונים,הדגמות והתנסות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבנה האישיות –ארבע כוחות הנפש המרכזיים
2 תהליכי הוראה למידה במכוונות לפיתוח כוחות הנפש והמידות
3 מטרות בהוראת מקצועות ה"חול" בהשוואה למטרות אלו בהוראת מקצועות הקודש והשלכתם על תוכן הנלמד ואופני הלמידה.
4 פיתוח כח הרצון בתהליך הלמידה ובפעולות החינוך
5 בניין האמון והקשר האישי בין המחנך והמתחנך באופן הדדי כמרכיב חיוני בתהליך החינוך והלמידה
6 תכנון התכנית לפיתוח המידות באופן הניתן להערכה
7 הערכה מכוונת ערכים וכוחות נפש.
8 התרבות הישראלית ומשמעותה לחינוך בימינו
9 שרשרת החינוך-אמון ואמונה רצון ויכולת
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
מסילת ישרים לרמח"ל
שמונה פרקים לרמב"ם
חובת התלמידים לאדמור מפיאסצנה
האנטליגציות המרובות-הווארד גרדנר 1983
עין אי"ה ,אגרות הראי"ה .מוסר הקודש- הראי"ה קוק
לנתיבות ישראל-הרב צבי יהודה הכהן קוק
"מתעודה לתהודה"-חוברת בהוצאת משרד החינוך-מינהל החה"ד
"בית חינוך ולמידה"-חוברת בהוצאת משרד החינוך-מינהל החה"ד