הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים, 86170.1.1
שם המרצה: רחמני שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס היא לברר כי לימוד סנגוריה זה נובע ממשנה סדורה, שיסודותיה בדברי חז"ל והיא ‏בנויה על יסודות אמונה בדבר מהותו המיוחדת של עם ישראל. ‏
תיאור הקורס: במהלך הקורס ילמדו מקורות מראשונים ואחרונים לברר את יסוד החיוב ההלכתי של לימוד זכות, ‏ולברר את קיומה של מדרגה נוספת של לימוד זכות, מעבר לחיוב ההלכתי, היא הלימוד הסנגוריה.‏
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מעשה בפועל – דיון בסיפור ופרשנות השאילתות, המאירי, המהרש"א וה'שפת אמת'.
2 מצוות לימוד זכות: חז"ל, ראשונים, אחרונים.
3 ערך לימוד זכות: תנ"ך, חז"ל, זוהר.
4 מהות עם ישראל לפי המהר"ל
5 היסוד של לימוד זכות לפי המהר"ל
6 משנת רבי לוי יצחק מברדיטשב – סנגורן של ישראל
7 משנת רבי לוי יצחק מברדיטשב – סנגורן של ישראל
8 הסנגוריה במשנת בעל ה'תניא'.
9 הסנגוריה במשנת ר' צדוק הכהן מלובלין.
10 הסנגוריה במשנת ר' נחמן מברסלב.
11 הסנגוריה לפי המסילת ישרים, הגר"א, המרגניתא טבא וה'חפץ חיים'.
12 הסנגוריה במשנת הראי"ה.
13 הסנגוריה במשנת הראי"ה. חזרה.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בכיתה והשתתפות פעילה בהרצאות.‏
•   מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חוברות המקורות