הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: למידה משמעותית, 86325.1.1
שם המרצה: שיינפלד אליהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: המורה ילמד לעורר את רצון תלמידיו לידע ולא רק להעביר להם חומר מוגדר מראש
המורה יקבל כלי עבודה מעשיים לאחר שהתנסה וחווה האותם
תיאור הקורס: חשיבה מחוץ לקופסה, שיח בקבוצות, הצגה, מדיה, יצירה ועוד
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1
למידה משמעותית  
מהי למידה משמעותי
שיחה בשניים – מיהו מורה משמעותי בעיניך, שיתוף   עבודה בזוגות
2
שאילת שאלות   מצגת שאילת שאלות
דף מקורות – הרבי מלובביץ על שאינו יודע לשאול והרב דוד פוקס
משימת כתיבה על המפתח לזוגיות (בעקבות פרשת יצחק ורבקה
לימוד הרב קוק והרב סולביצ'יק על עקידת יצחק
תרגול כתיבת שאלות עקידת יצחק   לסמן שורה משמעתי
לשאול על טקסט מוכר ולא מוכר
3
תפילה   לימוד בחברותות – ר' חיים מבריסק
שיר - תעיתי כשה אובד
כתיבת תפילה   חברותות
חוויה. לא לדבר על אלא לעשות את
4
שימוש במדיה   סרטונים שונים מזויות מגוונות
דיון עירני בעד או נגד  
כלי מדיה
5
דיון קבוצתי   לימוד דף מקורות
דיון קבוצתי הדלקה והנחה   דיון בקבוצה מגוונת עם דעות שונות
6
הצגות   לימוד שם משמואל רבת את ריבם
4 הצגות מה זה חנוכה בשבילי
שירים משותפים   הצגות
7 הכרת הטוב   תפקיד המורה. ממורה למנחה. אנרגיה חיובית מניעה תהליכים
8 כתיבת מכתב
  לרגל סיום הש"ס מכתב לתורה והקראתו  
כתיבה
9
ברוח הזמן – שכול ואובדן  
דיון בקבוצה על משמעות האבדון – שיתוף בסיפורים אישיים.  
עם יד על הדופק
10
מצגת גיל ההתבגרות  
מצגת על אתגר ההתבגרות
דיון כיתתי האם ומתי נכון לדבר על נושאים אלו  
שימוש במצגת. בחירת נושא משמעותי
11
יצירה  
יצירה בנושא שמחה   להעז. נקודה
12
סיכום
  הנפרד מחברו אל יפרד אלא בדבר הלכה
שיתוף מה לקחתי
פרידה מרגשת...   לפעמים החגיגה נגמרת
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות
כתיבת מערך שיעור על אחד הנושאים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חומר קריאה תיאורטי ומעשי (משתנה בהתאם לקבוצת הלימוד)

-   טיומקין דן, בוסר המלאכים, הוצאה עצמית, 2019
-   בנחת רוח, הרב זאב קרוב, הוצאת ידיעות אחרונות
-   השם משמואל לפרשות השבוע והמועדים
-   הרב שלמה וולבה, זריעה ובנין בחינוך
-   הרב שמשון רפאל הירש, יסודות החינוך
-   הרב אלישע אבינר, אמונת החינוך, הוצאת מעליות
-   הרב אלישע אבינר, לב בנים, הוצאה עצמית
-   שיינפלד אלי, הבן שלי מתבגר, הוצאת ספרית בית אל, 2015
-   דינה הכהן (תשס"ט), בדרך יהודית, מהדורה מורחבת, הוצאת המשפחה, ירושלים
-   הרב שמואל כ"ץ, (תש"ם). קדושים תהיו, הוצאת המחבר, ירושלים
-   הרבנית רחל נריה (תשל"ד). מול מבוכת המתירנות, הוצאת ספריית בית אל
-   הרב יהושע שפירא, (תשס"ד). אשיב ממצולות, הוצאת ישיבת רמת גן,
-   הרב שלמה אבינר (תשמ"ה). גן נעול: פרקי צניעות, ספרית חוה, בית אל
-   הרבנית רחל נריה (מרחשוון תשל"ב). בעיות הבן המתבגר הדתי בעולם מודרני, בתוך מחשבת כ"ג
-   פרופסור יהודה לוי (תשרי תשל"ו). האיש והאישה ביהדות, בתוך מחשבת ל'
-   הרב יהושע שפירא (תשס"ה). תשוב תחייני, הוצאת ישיבת רמת גן
-   הרב שלמה אבינר (תשמ"ג). פרקי אהבה, ספרית חוה, בית אל
-   אלי שיינפלד (תשע"א) , היצר הלב והאדם, הוצאת ספריית בית אל
-   כותנות אור, הוצאת ישיבת ירוחם.