הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי בתנ"ך, 86006.1.1
שם המרצה: עשהאל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: יידע מוקדם בהוראה, התנסות לפחות בכמה גילאים שונים ובכמה רמות לימוד/הוראה שונות.
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יבין מהם הקשיים/המעכבים המונעים מהמורה ללמד פרק בתנ"ך.
התלמיד ילמד כיצד להגדיר,למקד ולנסח מטרות תוכן,מיומנות ומטרות חינוכיות בשיעור.
התלמיד ילמד להכיר חמש תבניות הוראה בסיסיות לטובת הוראת פרק/קטע בתנ"ך.
התלמיד ילמד להיכר טכניקות להכנת דפי עבודה ומבחנים בתנ"ך.
התלמיד ילמד כיצד יש לקרוא פרק בתנ"ך באופן מוטעם ומותאם.
התלמיד יקבל כלים להוראת פרשנים בכתה.
התלמיד יתנסה בפראקטיקום: הוראת פרק באופן מונחה ע"י המצרה+הערות הקבוצה כולה.
התלמיד ייחשף להבנה כוללת של פרשנות התלמידים, בגילאים השונים, למסרים המועברים בשיעור.
תיאור הקורס: התכנים הנ"ל יועברו לתלמידים באופן שבו המרצה משלב בין הוראה פרונטאלית של הפרק-לבין הצירות מתודיות והסבר מקיף באשר לסיבות הגורמות לו ללמד כפי שהוא מלמד. הדבר ייעשה ע"י הדגמות רבות הם בחומש,הן בנביאים והן בכתובים. במהלך הסמסטר השני-הקורס יעבור למתכונת של פראקטיקום,בו התלמידים התנסו בשיעור מודרך ומבוקר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פערים קוגניטיביים וריגשיים בכתה.
2 דרכי גישור עליהם.
3 "בנתיבי חינוך"-חיבור בענייני חינוך הרב שלום ברזובסקי זצ"ל
4 יישומים ועקרונות בדרכי הוראת תנ"ך.
5 תרגילים בכתה-פשט-קושיות-תירוצים-משמעויות.
6 בחנים,מבחנים ועבודות כתה-הגדרת רמת קושי.
7 בעיות נבחרות בהוראת פרשנים: רש"י,רמב"ן ראב"ע.
8 פראקטיקום סמסטר ב'.
חובות הסטודנט בקורס: העברת שיעור לדוגמא במסגרת הפראקטיקום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 50% 56
רשימה ביבליוגרפית:
"בנציבי חינוך" הרב ש. ברזובסקי זצ"ל (בעל ה"נתיבות שלום")