הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הבטים חברתיים של לקויות למידה, 84042.1.1
שם המרצה: רבי בן ציון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: 1) המורה יכיר את המיומנויות החברתיות הרצויות המצופות מילדים ומנוער בגילאים שונים.
2) המורה יכיר את ההשפעות שיש ללקויות על התפתחות חברתית תקינה.
2) המורה יכיר דרכי התערבות וסיוע לתלמידים עם לקויות למידה.
3) המורה ירכוש כלים לשילוב חברתי של הילד עם הל"ל.
תיאור הקורס: הקורס משלב הרצאות וסרטונים בנושאים הקשורים למיונויות חברתיות וללקויות למידה, וסדנאות המזמנות התנסות. ייעשה נסיון לשלב גם סטודנטים שיסכימו לחשוף התמודדות אישית שלהם. הקורס מקנה ידע, ובד בבד מקנה יכולות של הקשבה והבנה רגשית, וכלים לקדם את הפן החברתי אצל תלמידים מתקשים ועם לקויות למידה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהן מיומנויות חברתיות
2 מהי התפתחות חברתית תקינה.
3 מבוא כללי לקשיים ולקויות למידה, והכרת ההגדרות של DSM5.
4 הבנת הקשר בין לקויות למידה לבין קושי ברכישת מיומנויות חברתיות.
5 הכרת דרכי התערבות לקידום כישורים חברתיים בקרב תלמידים עם לקויות למידה.
6 ליקויים התנהגותיים – העמקה בתסמונתADHD –הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות.
7 הכרת דרכי התערבות לקידום תלמידים עם ADHD.
8 פסיכופדגוגיה מותאמת.
9 חזרה וסיכומים
חובות הסטודנט בקורס: ) נוכחות – לפי כללי המכללה
2) מבחן מסכם – משקל 100%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
אריק ה. אריקסון (1976) ילדות וחברה, תרגום: אורי רפ, ספרית פועלים, תל אביב.
מרגלית, מ. (2014). לקויות למידה: מודל נוירו-התפתחותי - לאחר 15 שנים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כרך כ"ב, גליון 39, עמ' 15-34
דהן א. וצדוק א. (2012). מלקות לחרות: מלקות לחרות מבט אישי ומקצועי על ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז
מנור א. טיאנו ש. (2012) לחיות עם הפרעת קשבADHD . הוצאת דיונון
משרד החינוך (2014) פסיפס. פסיכו פדגוגיה – מודעות וידיעה במלאכת החינוך וההוראה. ירושלים, משרד החינוך, אגף לקויות למידה, שפ"י (נמצא באתר שפ"י)
קוזמיצקי, ל. (2004) מדברים בעד עצמם – סנגור עצמי של לומדים עם ליקויי למידה, יסוד
לבוי, ר (2006) קשה כל כך להתייצב אתך: איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית, אמציה, חיפה