הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הבנת הזולת - שיקולים דידקטיים, 88107.1.1
שם המרצה: פנטילאט משה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יכיר את החלק החשוב ביותר במצוות בין אדם לחברו – את ההלכות השונות, שהמכנה המשותף שלהן - הבנת הזולת. המטרה היא ללמוד להכיר בקיומם של אנשים בסבבנו, להתחשב בצרכיהם, לדון אותם לכף זכות. המטרה היא לשנות דעות קדומות שנשתרשו בצבור ורואות מצוות אלו כעין דרך ארץ או "לפנים משורת הדין" או עניני מוסר או חסידות בלבד. לומדי הקורס יכירו שמדובר במצוות ככל מצוות התורה שיש להם דנים, חיובים ואיסורים
עם סיום הקורס, הסטודנט:
•   יצליח לזהות קשיים שעלולים להתעורר אצל התלמידים (הן בהבנת הנושא והן בהיבט דידקטי).
•   יכיר גישות הוראה שונות שמטרתן הנגשת החומר בפני התלמידים
•   ידע לעבד טקסטים באופן שיקל על התלמידים
•   יכיר שיטות דידקטיות המאפשרות לתלמידים להתמודד עם תכנים מורכבים
•   יהיה מנוסה בחיפוש וארגון חומר, בעיבוד החומר ברמות שונות, בפיתוח כלי עזר לשיעור, בכתיבת שאלות מנחות, מטלות ומבחנים וכדו'.
.
תיאור הקורס: הקורס מיועד לעוסקים בהוראה. הוא משלב לימוד מעמיק של תכנים העוסקים בבין אדם לחברו, עם שיקולים דידקטיים בהוראת הנושאים הנלמדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 בצדק תשפוט עמיתך
2 אונאת דברים
3 הלבנת פנים  
4 לא תשנא את אחיך בלבבך
5 הוכח תוכיח
6 נקימה ונטירה
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי של החומר באתר הקורס, הגשת מטלות דו-שבועיות ומבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   רמב"ם משנה תורה, הלכות דעות
•   רמב"ם, ספר המצוות
•   ספר החינוך
•   פירוש רבינו יונה על פרקי אבות
•   רבי ישראל מאיר הכהן, חפץ חיים
•   רב סילבר, קצור משפטי השלום
•   רב דוד אריאב, "לרעך כמוך"