הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: קורס מלווה לעבודה הסמנריונית, 64055.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תתכנן ותבצע מחקר הקשור לחינוך המיוחד.
2.   הסטודנטית תכתוב עבודה מסכמת של המחקר שבוצע.
תיאור הקורס: הקורס הינו קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמנריונית בחינוך המיוחד. בקורס הסטודנטיות מקבלות הדרכה קבוצתי ואישית הנוגעת לכל שלבי ביצוע המחקר והפיכתו לעבודה מסכמת בכתב.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 כללי כתיבה אקדמיים
2 הדרכה לכתיבת הסקירה הספרותית
מוקדים לעזרה במציאת חומר ביבליוגראפי
3 הדרכה לכתיבת הסקירה הספרותית
מוקדים לעזרה במציאת חומר ביבליוגראפי
4 הדרכה לכתיבת הסקירה הספרותית
מוקדים לעזרה במציאת חומר ביבליוגראפי
5 הדרכה לכתיבת הסקירה הספרותית
מוקדים לעזרה במציאת חומר ביבליוגראפי
6 כתיבת שיטה
7 כתיבת שיטה
8 כתיבת פרק התוצאות
9 כתיבת פרק התוצאות
10 כתיבת הדיון
11 כתיבת הדיון
12 כתיבת הדיון
13 כתיבת תקציר
14 ביבליוגרפיה
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות במפגשי הדרכה הקבוצתיים והאינדיבידואלים לאורך השנה.
2.   העברת 20 שאלוני מחקר
3.   מסירת עבודת גמר ביום האחרון של הלימודים בסמסטר ב' תש"פ
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה סמינריונית 100%
רשימה ביבליוגרפית:
בייט-מרום , ר. (2013). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו; יח' 3-1 (מהדורה שנייה מתוקנת), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
קניאל, ש. (1997). כתיבת עבודת מחקר בחינוך הגבוה , הוצאת דקל, ת"א.
בירנבוים. מ. (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות, מפעלי אוניברסיטאיים.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th. ed.). Washington, DC: American Psychological