הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות קריאה, 64049.1.1
שם המרצה: רנלס אסתר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1. הסטודנטיות ירכשו ידע על גישות קריאה והבנת הנקרא.
2. הסטודנטיות תתרגלנה בהכנת שיעורי קריאה.
3. הסטודנטיות תכינה סיפורי קריאה.
4. הסטודנטיות יקראו מחקר מדעי, יזהו דרכים יעילות בכתיבת סקירת ספרות, יענו לשאלות ויגיבו למאמר
תיאור הקורס: הסטודנטיות לומדות על גישות קריאה שונות,אסטרטגיות הבנת הנקרא, בעיות בהתפתחות. בנוסף, מכינות שיעורים בקריאה,סיפורים, לומדות לתת ביקורת על ספרים וגישות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא, מונחים חשובים בקריאה: 4 אסטרטגיות פענוח, 4 גישות קריאה, התפתחות וסוגי קשיים
2 איך מלמדים שיעור קריאה? מה מרכיביה בחזרה ובחומר חדש?
3 מבחן קריאה לא פורמלי,מבדקים, אסטרטגיות מטקוגניטיביות בהבנת הנקרא: שחזור, הערכת שחזור, שימוש בכרטיסי ניווט
4 הערכת ספרים, גישות וחומרי לימוד
5 הכנת סיפורים ושיעורים, משחקים
6 גישות קריאה: פונטיות, מקגיניס, שפה כמכלול: שלום אלף, הדמיה של ננסי בל
7 כתיב כמשפיע על תחומי קריאה והבנה
חובות הסטודנט בקורס: תרגיל כיתה 1 - הערכת גישת קריאה מטלה
קריאת מאמר וכתיבת תשובות ותגובות
הכנת משחק בגישה פונטית
הכנת סיפור
עבודה סופית
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10%
השתתפות פעילה 10%
מאמר וכתיבת תשובות ותגובות, הצגת הסיפור, הכנת וכתיבת סיפור, 35%
עבודה 40% 55
נוכחות 5%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
1.   Cunningham, P.M.( 2002). "What We Know About How to Teach Phonics", in What Research Has to Say About Reading Instruction, A.E. Farstrup, A.J. Samuels, Eds. Third Ed., pp. 87-107
2.   Peister, P, & Ranells, E. (unpublished manuscript). Psychology Meets Reading Remediation: Psychoeducational Principles and Educational Practice.
3.   January, S.A., Lovelace, M.E., Foster, T.E., & Scott, P.A. (2017). A Comparison of Two Flashcard Interventions forTeaching Sight Words to Early Readers. Journal of Behavioral Education, 26, 151-168רשימת ביבליוגרפיה רשות
Rogers, E. (2017). Scaffolding Word Solving While Reading: New Research Insights, Reading Teacher, 70(5), 525-532.
Samuels, S.J. (2002). Reading Fluency: Its Development and Assessment, in What Research Has to say about Reading Instruction, A>E. Farstrup, S.J. Samuels, Eds., pp. 166-181

רנלס, א. (2012). אסטרטגיות הבנת הנקרא לבית הספר היסודי. ירושלים: דפוס העיר העתיקה