הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיתוק מוחין, 64012.1.1
שם המרצה: דרכמן מיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: מומלץ קורס מבוא לח"מ וקורס על פיגור שכלי (לא חובה)
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס:
•   להקנות ידע על שיתוק מוחי: אטיולוגיה, קלסיפיקציה ופרוגנוזה
•   להבין ולזהות את המאפיינים הקליניים
•   להקנות כלים המאפשרים בנייה ויישום של תוכניות טיפוליות במסגרות לימודיות
•   לדבר על סוגיית ההתמודדות של המשפחה עם ילד בעל שיתוק מוחי
•   הכרות עם השיטות השונות לטיפול
תיאור הקורס: קורס זה מתרכז באבני היסוד של ההתפתחות והתפקוד המוטורי ובהיבטים ולקויות שלהן עם דגש על שיתוק מוחי. הקורס כולל לימודים עיוניים ,התנסות , צפייה בסרטונים ודיון במקרים ומתן כלים לעבודה בשטח .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   הקדמה – הגדרה, אטיולוגיה (גורמי סיכון)ופרוגנוזה של שיתוק מוחי
2 סיווג (קלסיפיקציה) של שיתוק מוחי
3 שכיחות של שיתוק מוחי
שיתוק מוחי ואפילפסיה
4 מאפיינים קליניים של שיתוק מוחין על פי המודל הרפואי של ארגון הבריאות העולמית מאפיינים קליניים בהתאם לקבוצות הגיל: גיל הרך, גיל בית ספר, גיל ההתבגרות
לקויים נלווים
5 דרכי התערבות וטיפול
6 עקרונות טיפול על פי גישות:
•   ניורו התפתחותי (בובט)
•   חינוך המדריך (פטו)
•   שיטת דלקטו

•   CIMT – Constraint Induced movement therapy
•   הידרותרפיה (טיפול בבריכה)
•   היפותרפיה (רכיבה טיפולית)
7 המשפחה והילד עם שיתוק מוחין
8 עבודת צוות במסגרות השונות ובניית תוכנית לימודים אישית
9 התאמת הסביבה לצרכים של הילד
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות 80% והשתתפות פעילה( כולל השתתפות בהרצאת אורח
וצפייה בסרטים) . מטלה- תאור מקרה ולכתוב תוכנית עם דרכי טיפול.
(להגשה עם המבחן בסוף הסמסטר).
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 40%
מבחן 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
1.   רוזנבאום,פ. ורוזנבאום,ל. (2013) שיתוק מוחי: מהאבחנה ועד לחיים הבוגרים. הוצאת ספרים אח.

רשימת ביבליוגרפיה רשות
1.   שנקר,ר. (2008) החינוך המדריך: היסטוריה, הגדרה ומושגי יסוד.
2.   Rosenbaum,P. and Stewart,D. (2004) The World Health Organization International Classification of Functioning, Disability and Health: A Model to guide clinical thinking, practice and research in the field of Cerebral Palsy