הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיצוב התנהגות, 64039.1.1
שם המרצה: ארביב ורד
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: קורס זה, יחשוף את הסטודנטית למיומנויות בניווט כיתה תוך הכרות עם מגוון סוגי תלמידים, בכיתות מקדמות ורגשיות בחינוך המיוחד. הסטודנטית תקבל כלים להתמודדות עם בעיות משמעת על מנת להביא לשיפור האקלים המיטבי בכיתה ולהגברת הלמידה.
•   הסטודנטית תבין את הגורמים לבעיות התנהגות ואת מאפייני ילדים עם הפרעות התנהגות בכיתות המיוחדות.
•   הסטודנטית תכיר גישות התנהגותית לטיפול בהפרעות התנהגות.
•   הסטודנטית תלמד אסטרטגיות וכלים להתערבות טיפוליות וחינוכיות למניעת בעיות התנהגות לתלמיד החינוך המיוחד.
•   הסטודנטית תרכוש כלים לבניית אקלים כיתה מיטבי מקדם בכיתת חינוך מיוחד.
תיאור הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות וניהול כיתה מיטבית הינו נושא מרכזי בהתנהלות של מורה בכיתה ובכיתות מיוחדות בפרט. היכולת לעצב התנהגות כיתתית, הינה תנאי בסיסי והכרחי לעמידה ביעדי ההוראה ויצירת אקלים מיטבי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגורמים לבעיות התנהגות (משפחה, תרבות , לקות).
2 מקומו של המורה בהתמודדות עם הבעיות
3 עקרונות בעיצוב התנהגות
4 שיתופי פעולה מורה- הורה- תלמיד
5 •   סמכות מורית בכיתת תלמידי עם לקויות שונות.
6 •   התלמיד בראייה הוליסטית – מעבר ללקות
7 •   יתרונות הכוח בעבודה משותפת והנזקים בדרך הפוכה
8 הפרעות קשב וריכוז כלקות נלוות
9 •   תפקודים ניהוליים, ביטויי קשיים ודרכי התמודדות
10 צרכים פסיכוסוציאליים – הנאה, שייכות, שליטה, ומשמעות
11 הפעולות לזיהוי והשלמת החסר כדרך להתמודדות עם בעיות התנהגות.
12 יצירת אקלים חיובי מיטבי בכיתות המיוחדות.
13 הכרות עם תכניות יישומיות שונות לעיצוב התנהגות.
14 התנסות הסטודנטית בבניית תכנית עיצוב התנהגות מותאמת כיתה בחנ"מ לאור הכלים שנרכשו.
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה ישנה חובת נוכחות כנדרש על פי התקנון. הנוכחות תיבדק מידי שיעור. סטודנטית שתעדר מעבר למותר ללא סיבה מוצדקת לא תורשה להגיש עבודה מסכמת ולא תקבל ציון בקורס. בנוסף יש להגיש תרגיל בנושא תכנית לעיצוב התנהגות ולהגיש עבודה מסכמת.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10%
עבודה 90% 55
רשימה ביבליוגרפית:
אייבזו, ש', אלדר, א' (2016) . הבנת התנהגות מאתגרת: הערכה תפקודית התנהגותית. עיונים בחינוך, (13-14) עמ' 422 -444
בושריאן, ע' (2013). התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות התנהגות: מניעה והתמודדות בעולם ובישראל הלכה ומעשה. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
ברגר, ג'ונה. (2018). השפעה בלתי נראית : הכוחות הנסתרים המעצבים את התנהגותנו. מטר הוצאה לאור בע"מ.
גורב, ד(2018). ניהול כיתה : שער רביעי - ללמוד כיצד לנהל כיתה. מכון מופ"ת, 2018.
דורי, נ (2017). המורה כאמן - שילוב רגש והבעה בעבודת ההוראה והשפעתם על התלמידים. עיונים בחינוך, 1;5-16 , 289-311.
טובין, ד', ליס, נ' (2013). "מאיימים ולא מקיימים" - פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי. הכיתה ובית הספר במבט מקרוב (קובץ בעריכת ברכה אלפרט ושמחה שלסקי). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת, עמ' 272-305.
קפלן, ח (2016). קידום הכוונה עצמית ומוטיבציה אוטונומית בקרב לומדים בחינוך המיוחד: תפיסה חינוכית ותכנית התערבות ניסויית להפרעות התנהגות בבית הספר, מכללה לחינוך ע"ש קיי, באר שבע, הייעוץ החינוכי, י"ט (אדר א' תשע"ו, מרץ 2016), עמ' 113-153.

רייטר, ש' ,ואחרים (עורכים) (2007). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, חיפה: אחווה. עמ' 89-143, 157-197, 227-321.

Kimonis, E. R., & Frick, P. J. (2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder grown-up. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 31(3), 244-254
קריאת רשות
טגנסקי, ש(2017) מי מפחד מ-ADHD ? : מדריך מעשי להורים ולאנשי מקצוע עם ילדים ומתבגרים עם הפרעת בעיות קשב וריכוז.
בכר, י' (2018). תל"מ בחנ"מ: תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית בחינוך המיוחד עקרונות, הנחיות וכלים לצוותי חינוך לתכנון פדגוגי מיטבי. תכנון ופיתוח פדגוגי, אגף א' חינוך מיוחד, משרד החינוך.
בק, ג'ודי (2014) "טיפול קוגניטיבי התנהגותי: מבוא לשיטה, כלים ועוד". קריית ביאליק: אח.
ג'יני, מ ( 2007). יחסי מורה-תלמיד כבסיס בטוח לרווחתו הרגשית של הילד למחויבותו האקדמית ולתפקודו בבית הספר. מגמות
יריב, א (2018). "ניהול כיתה", תמה - תאוריה ומעשה בהכשרת מורים.
לוי-שמעון, ש(2015). משרד החינוך והתרבות. השרות הפסיכולוגי יעוצי. היחידה ללקויי למידה גוף מנפיק. משיקים : אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת
ניסימוב -נחום, ע(2013( . כל צבעי הנפש : טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות. מכון מופ"ת.

רוזנטל, מרים, גת, ליהי, and צור, חנה. לא נולדים אלימים : החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים. הקיבוץ המאוחד, 2008. Web.
Allodi, M. W. (2010). The meaning of social climate of learning environments: Some reasons why we do not care enough about it. Learning Environments Research, 13(2), 89-104.
Pardini, D., & Frick, P. J. (2013). Multiple developmental pathways to conduct disorder: Current conceptualizations and clinical implications. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry,22 (1), 20-25.