הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עבודה מעשית בבי"ס מיוחד, 64035.1.3
שם המרצה: אחיטוב רבקה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2.5 ש"ש, 5 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: התבוננות וצפייה בתהליכים ראשוניים בכיתה.
מסירת שיעור יחידני מדי שבוע – כתיבת מערך, הכנת אביזרים ומעקב
התנסות במסירת שיעורים קבוצתיים- כתבית מערך, הכנת אביזרים, למידה דיפרנציאלית.
שילוב בצוות כיתה- יצירת קשר אישי, הבנת תפקיד הסטודנט.
רפלקציה וקבלת משוב.
כתיבת מטרות אופרטיביות, חלוקת זמן שיעור, למידה מגוונת ודיפרנציאלית
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תגלה יכולת לנהל שיעור עפ"י מערך כתוב תוך גמישות ראויה למציאות.
הסטודנטית תגלה רגישות בשילוב המתאים והנכון בצוות הכיתה.
הסטודנטית תבנה קשר אישי עם תלמידי הכיתה.
הסטודנטית תגלה הקשבה למשוב הניתן לה ותשפר את הביצועים שלה בהתאם (מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק).
תיאור הקורס: מהלך לימודים על-פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות (בחלוקה לחובה ולרשות) תוך ציון הפרקים/עמודים הרלבנטיים מתוך חומר הקריאה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 למידה והתבוננות במהלך פתיחת השנה בכיתה
2 מסירת שיעורים יחידניים כל שבוע (11-13 שיעורים בסמסטר)
3 מסירת שיעורים קבוצתיים בסיום הסמסטר (4 שיעורים קבוצתיים בסמסטר)
4 פרידה וסיכום סמסטר
חובות הסטודנט בקורס: מילוי טפסים: צפייה בשיעור, התרשמויות ראשונות, תרשים כיתה
שיעורים יחידניים: טופס הכנה לשיעור יחידני, מערכי שיעור, משוב ורפקלציה שיחה עם מדפית, טופס סיכום עבודה יחידני
שיעורים קבוצתיים: מערכי שיעור, משוב ורפלקציה שיחה עם מדפית
השתתפות בסדנא דידקטית
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
קדם שיעור מבחן ושיעור מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
אין