הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי בחינוך מיוחד III, 64023.2.1
שם המרצה: איזנשטוק יהודית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 0.5 ש"ש, 1 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: עבודה מעשית שנה ב' ומכון הלימודי
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס
הסמינר הדידקטי הוא שיעור הקשור באופן ישיר לעבודה המעשית. ה"סמינר" הוא המקום שהסטודנטיות מוזמנות להביא דוגמאות "חיות" מהשטח בכל הקשור להכשרתן כמורות בחינוך המיוחד. הן מקבלות משוב ומענה ממנחת הסמינר וגם ממשתתפי הסמינר. לעיתים, נושאים שהן מעלות יקבלו מענה בהמשך הדידקטי.
החלק הדידקטי מביא ידע, מיומנויות, ו"טיפים" לכל הנושאים הקשורים להכשרת הסטודנטית הן בצד הדידקטי והן בצד של מורה בתוך המערכת השלמה.
ההוראה בסמינר נעשית ע"י הרצאות, דיונים, משחקי תפקיד, ותרגילים
תיאור הקורס: הסמינר הדידקטי הוא שיעור הקשור באופן ישיר לעבודה המעשית. ה"סמינר" הוא המקום שהסטודנטיות מוזמנות להביא דוגמאות "חיות" מהשטח בכל הקשור להכשרתן כמורות בחינוך המיוחד. הן מקבלות משוב ומענה ממנחת הסמינר וגם ממשתתפי הסמינר. לעיתים, נושאים שהסטודנטיות מעלות יקבלו מענה בהמשך הדידקטי.
החלק הדידקטי מביא ידע, מיומנויות, ו"טיפים" לכל הנושאים הקשורים להכשרת הסטודנטית הן בצד הדידקטי והן בצד של מורה בתוך המערכת השלמה.
ההוראה בסמינר נעשית ע"י הרצאות, דיונים, משחקי תפקיד, ותרגילים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור הקדמה – הסבר חובות השעות המרוכזות (תצפית, מדריך הסתכלות לימים ראשונים)
2 הקדמה להעברת שיעור כיתתי – כתיבת מערך, מרכיבי השיעור הפרונטלי
3 SHOW AND TELL – סטודנטיות מראות אביזרים ומצגות בכדי לתת ולקבל רעיוניות (כל סמינר בסמסטר א' מתחיל ב5-10 דקות של SHOW AND TELL )
4 שיעור בשיפור הדידקטיקה בחינוך המיוחד לאוכלוסיות השונות– שלב הוראה, המחשה ותרגול, הפחתת ה"מלל", גיוון בפעילויות
5 מיומנויות להוראות מקצועות שונים בחינוך המיוחד – קריאה, חשבון, תנ"ך ומעגל השנה (עם דגש על האתגרים של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים). הסטודנטיות יביאו דוגמאות "חיות" מהמסגרות השונות
6 מיומנויות להוראות מקצועות שונים בחינוך המיוחד – קריאה, חשבון, תנ"ך ומעגל השנה (עם דגש על האתגרים של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים). הסטודנטיות יביאו דוגמאות "חיות" מהמסגרות השונות
7 מיומנויות להוראות מקצועות שונים בחינוך המיוחד – קריאה, חשבון, תנ"ך ומעגל השנה (עם דגש על האתגרים של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים). הסטודנטיות יביאו דוגמאות "חיות" מהמסגרות השונות
8 סמינר אמצע סמסטר – סבב דינמי בנושאי: "ממה אני נהנית? מה מאתגר?"
9 ישיבה בין-מקצועית (דיון לאחר השתתפות ותרגיל). הכנת לוח כיתתי המלווה את הנושא השבועי (הקדמה והסבר)
10 משמעת, סמכות, וניהול כתה (עיצוב התנהגות, משחקי תפקיד)
11 הוראה בצמד של אקדמיה כתה
12 המורה במערכת (בי"ס כוללני וכתה מקדמת בבי"ס רגיל): קשרים עם סייעת, הנהלה, אנשי מקצוע
13 שילוב טכנולוגי, אתרים שימושיים, ומחזור בהכנת המחשות
14 סבב סיום סמסטר א' והקדמה לסמסטר ב'
15 יוזמה כיתתית\בית ספרית של אקדמיה כתה
16 בניית קשר חיובי ומקצועי עם הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
17 הקדמה לשנת "סטאג'" - הנחיות לכתיבת קורות חיים ותרגול בראיון לעבודה
18 הקדמה לשנת "סטאג'" - הנחיות לכתיבת קורות חיים ותרגול בראיון לעבודה
19 שיעור שמשתפים את כולם במסגרות השונות – סטודנטיות מציגות את הסוגים שונים של בתי ספר, גילאים, מיוחדויות מתוך ההתנסות
20 למידה משמעותית בחינוך המיוחד
21 מילוי משובים, דברי סיכום, "טיפים" למורות בשנה הראשונה להוראה, דברי פרידה
חובות הסטודנט בקורס: חובות הקורס
-   נוכחות חובה (כיון שאין בקורס מבחן, אם יש יותר מחיסור אחד בסמסטר, יינתן תרגיל על כל היעדרות)
-   השתתפות פעילה
הרכב הציון
הציון מורכב מאחוזי הנוכחות ורמת ההשתתפות הפעילה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
פנקס סמינר דידקטי 5%
נוכחות 60%
רשימה ביבליוגרפית:
) "דוגמה אישית חוסכת מילים", הד החינוך, מרס-אפריל, 2004, עמ' 26-27, ת"א: הוצאת הסתדרות
2) Gibson, Elaine "7 Steps in Coping With a Negative Child" לא כתוב המקור הוצאה וכו...
3) אהרוני, מאו"ר - מאגר חומרי למידה ברשת ; 2010\07\04; ניהול ידע צריך להיות כתוב נכון כפי שכותבים אתר אינטרנט.
4) תכנון למידה משמעותית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים:
http://www.tl.hmpj.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2117811
5) רייטר, ש. (2003). הסביבה הלימודית כאתגר להתפתחות,סוגיות בחינוך מיוחד, 18, עמ' 87-93.