הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי בחינוך מיחד II, 64028.1.1
שם המרצה: נבנצל יעל
סוג הקורס : סדנה
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 0.5 ש"ש, 1 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: עבודה מעשית של שנה א' בחינוך המיוחד.
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תכיר ותחשף לאוכלוסיות שונות במסגרות החינוך תוך הכרת הייחודיות בכל מסגרת.

2.   הסטודנטית תקבל כלים להשתלבות בתוך צוות כיתה ובמפגש עם תלמידים. יינתנו דוגמאת וטיפים מעשיים.
3.   הסטודנטית תתרגל כתיבת מטרות אופרטיביות לשיעור יחידני וקבוצתי.
4.   הסטודנטית תעשיר את היכולת לבנות שיעור מקצועי ומותאם (למידת עמיתים, שימוש בטכנולוגיה ועוד).
5.   הסטודנטית תיישם את החומר התיאורטי הנלמד בשיעור לבין העבודה בשטח.
תיאור הקורס: הקורס כולל סדנא בה מועלים נושאים שונים שמטרתם להעשיר, לייעל ולמקצע את עבודת הסטודנטית במסגרת השיבוץ השונות.
בקורס יינתנו דגשים לסוגי האוכלוסיות השונות והמגוונות אותן פוגשות הסטודנטיות.
הקורס יכלול נושאים פרקטיים אותם ניתן ליישם באופן ישיר ו/או נושאים תיאורטיים שמטרתם לייעל את העבודה ולהעשיר את עבודת הסטודנטית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   לקראת עבודה מעשית. שיבוצים, נהלים והסבר לקראת המים הראשונים בעבוד מעשית
2 שיתוף קבוצתי ואוורור רגשות סביב התחלה.
3 3.   א.מ.ן- אמונה, אימון ואומנות במפגשים עם התלמידים. דיוק ודגשים לתפקיד סטודנטית בתוך הצוות.
4 כתיבת מטרות אופרטיביות ופירוק מטלה. תרגיל
5 5.   שיעור קבוצתי- עמידה מול כיתה, חלוקת הזמן, למידה דיפרנציאלית ומטרות.
6 נושאים שונים לקראת סיום סמטסר:
7 נושאים שונים לקראת סיום סמטסר:
8 סיום סמסטר א'- סבב
9 . פתיחת סמסטר ב'- אורוור רגשות ודגשים בבניית קשר עם תלמיד
10 שבעת סוגי האינטליגנציות ע"פ גרדנר- תרגיל.
11 למידת עמיתים- סטודנטיות מציגות חומרים.
12 . שיעור קבוצתי- שימוש בטכנולוגיה בבניית השיעור ובמהלכו, דגשים בכתיבת המטרות
13 . שיעור קבוצתי- שימוש בטכנולוגיה בבניית השיעור ובמהלכו, דגשים בכתיבת המטרות
14 לקראת פרידה וסיכום תהליך למידה עם תלמיד וכיתה
15 . מרצה אורח. נושא ייימסר בהמשך
16 . סיכום שנה מילוי משובים ודברי פרידה
חובות הסטודנט בקורס: -   נוכחות חובה בהתאם לכללי המכללה.
-   השתתפות פעילה.
-   הגשת תרגילים בנושאים שעלו בסמינר בהתאמה לאוכלוסייה הספיציפית.
-   הגשת קלסר עבודה מעשית בזמן ובמועד שייקבע.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
10%
תרגילים 30%
השתתפות פעילה 60%
רשימה ביבליוגרפית:
   גור- יעיש, נ' ושויער, ש' (2014). "המורה, אפשר לדבר אתך?" - התבוננות על אחריותו המקצועית של המורה מבעד לפרספקטיבה המדגישה מערכות יחסים. דברים, 7, 63-47.
   וליצקר מ' (2007). תיאוריות האינטליגנציות המרובות התווית דרך לשיטת הוראה- למידה והערכה חלופית במוט"ב, מכללת אורנים
   יהושוע ת' ופריש י' (2014) "משחק הוא חומר לימודי בתחפושת- שילוב משחק בהוראה". שאנן- המכללה האקדמית הדתית לחינוך.
   שילוב אמצעי קצה בהוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים, מאגר ברשת.