הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא לחינוך מיוחד, 64004.1.1
שם המרצה: איזנשטוק יהודית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: •   הסטודנטית תכיר היכרות ראשונית עם העולם של החינוך המיוחד
•   הסטודנטית תכיר את מושגי היסוד בחינוך המיוחד – לדוג: תל"א\תח"י
•   הסטודנטית תכיר את המיוחדויות השונות ותוכל להבחין ביניהן
•   הסטודנטית תכיר את החוקים והמדיניות החינוכית בחינוך המיוחד – לדוג: חוק השילוב\חוק דורנר\חוק ההכלה
•   הסטודנטית תפתח מודעות, רגישות, ועירנות לצרכים של ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם
תיאור הקורס: הקורס "מכניס" את הסטודנטיות לעולם של החינוך המיוחד – גם במבט היסטורי לגבי השינויים בגישות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ואיך השינויים הללו מתבטאים בחוקים, בזכויות של הילד ומשפחתו. הקורס גם נותן היכרות כללית עם המיוחדויות השונות – מש"ה, נכויות מוטוריות, קשת הASD. הקורס דן בגורמים, באפיונים, ובשיטות הוראה המתאימות לכל מיוחדות. לבסוף, מתקיימים בקורס דיונים בנושאים "עדכניים" כגון נישואים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, יתרונות וחסרונות של המודלים השונים למסגרות חינוך – בי"ס כוללני, כתות קטנות, ושילוב מלא.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקדמה – מטרות חינוך רגיל, מטרות חינוך המיוחד
2 סוגי מסגרות\כתות\אנשי צוות בחינוך המיוחד
3 מש"ה, לקות קוגנטיבית (פיגור שכלי) – הגדרה, גורמים, ותחומים אתגריים עבור ילדים ומתבגרים בעלי מש"ה
4 תסמונת דאון - הגדרה, אפיונים, גישות
5 תסמונת X השביר
6 זוגיות ונישאוין עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים
7 ניכויות מוטוריות – הגדרה, גורמים, אמצעי עזר (תקשורת, ניידות, אכילה, הלבשה)
8 שיתוק מוחין, ספינה ביפידה - הגדרה, אפיונים, גישות
9 עיוורון\חרשות
10 קשת הASD – הגדרה, אפיונים, גישות היסטוריות, דידקטיקה
11 הפרעות בתפקוד הרגשי, הקדמה
12 מקרים מתוך השטח של החינוך המיוחד – חלוקה לקבוצות, משחקי תפקידים, דיון במליאה
13 שיתוף במליאה בעקבות הראיונות בנושאים שונים בח.מ. (אימוץ ילדים בעלי צרכים מיוחדים, התמודדות אחים והורים, דיווח להורים בבי"ח ע"י עו"ס, וכו')
14 סקירה היסטורית הכוללת חוק השילוב, חוק חינוך מיוחד, חוק ההכלה, ועדות השמה וועדות שילוב
חובות הסטודנט בקורס: מבחן בסוף סמסטר (הכולל שאלה המתייחסת לקריאת החובה)
ראיון והגשת סיכום ראיון (פרטים בטופס נפרד) נושא הראיון לבחירת הסטודנטית עם אישור המרצה
השתתפות פעילה וקריאה (סקירה בלפחות 2 אתרים הרשומים בקריאה הביבליוגרפית ליד הנושאים בטבלה )
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
ראיון וסיכום ראיון 10%
השתתפות פעילה 10%
מבחן 80%
רשימה ביבליוגרפית:
ליד רוב הנושאים בטבלה השבועית רשום "היפרלינק" לאתר של ארגון או למאמר. על כל סטודנטית להיכנס ל2 מהלינקים ולקרוא ולצפות למשך לפחות שעה. יתר האתרים מוגשים להעשרה והם "רשות"