הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כלים בתהליך היעוץ, 64022.1.1
שם המרצה: גולדמן בתיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: להקנות כלים בסיסיים למורה בחינוך המיוחד, בתחומים הבאים:
1.   כלים להכרת תהליכים חברתיים בכיתה ובניית תוכנית לשיפור המצב החברתי ברמת הפרט והקבוצה.
2.   כלים לפיתוח תקשורת בין אישית בכיתה.
כלים טיפוליים לעבודה בקבוצות באוכלוסיות שונות בחינוך המיוחד
תיאור הקורס: הקורס כולל שיעור פרונטלי, בו יתקיימו דיונים בנושאים הנלמדים, וכן התנסות חווייתית בכיתה של הנלמד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכיתה כקבוצה חברתית , כלים להכרות בכיתה. קריאה: סמילוסקי 1988 79-127.
2 תהליכים חברתיים בקבוצה, נורמות ותפקידים בקבוצה. קריאה: זיו.א. 1982 פרק ה'.
3 תהליכים חברתיים בקבוצה, נורמות ותפקידים בקבוצה. קריאה: זיו.א. 1982 פרק ה'.
4 מודל התפתחות התפיסה החברתית. קריאה: רחמים מלמד, פרק ג'.
5 סוציומטריה ויישום בכיתה. קריאה: קליגמן א, 1990 עמ' 184-194.
6 סוציומטריה ויישום בכיתה. קריאה: קליגמן א, 1990 עמ' 184-194.
7 סיפורים חברתיים לחג חנוכה.
8 ספרותרפיה, בשיטת קובובי – רקע תיאורטי, שלבי העברת השיעור בכיתה. קריאה: דבורה קובובי 1990 , פרק א'.
9 ספרותרפיה, בשיטת קובובי – רקע תיאורטי, שלבי העברת השיעור בכיתה. קריאה: דבורה קובובי 1990 , פרק א'.
10 התמודדות במצבי לחץ לי' בטבת. קריאה: חובה: מ.להד, מודל התמודדות BASIC DH.
11 הדגמת שירים וסיפורים בשיטת קובובי. קריאה: שילה א', תשמ"ט.
12 כישורי חיים: הצגת התוכנית – תיאוריית ההתפתחות על רצף הגילאים, יישום הלכה למעשה. קריאה: משרד החינוך. 2007 עמ' 17-32, 111-180.
13 כישורי חיים: הצגת התוכנית – תיאוריית ההתפתחות על רצף הגילאים, יישום הלכה למעשה. קריאה: משרד החינוך. 2007 עמ' 17-32, 111-180.
14 מפגש סיכום ופרידה.
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות והשתתפות פעילה 10%.
2.   עבודה בסיום הקורס: הרחבת אחד הנושאים שנלמדו בקורס תוך עיון במקורות ביבליוגרפים ויישום בכיתה 90%.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
עבודה 90% 55
רשימה ביבליוגרפית:
קריאה חובה :
1.   להד.מ, מודל הBasic PH, מתוך האתר של המרכז לפיתוח משאבי התמודדות , קרית שמונה.

קריאה רשות:
1.   אוקלנדר, ו' (1994). אשנב לנפש, שיח יצירתי עם ילדים. חיפה: נורד.
2.   אילון, ע' ולהד, מ' (1990). חיים על הגבול, [פרק א' לחיות עם הלחץ]. חיפה: נורד.
3.   אילינון, מ' ועינת, ב' (1996). קידום כשירות חברתית והסתגלות. תל אביב: רמות.
4.   בן אמוץ, שוש ויפת (1997). כשירות חברתית. ירושלים: אגף שחר.
5.   דווידי, קידר, נאות (1999). תרפיה בעזרת סיפורים. קריית ביאליק: אח. [עמ' נבחרים]
6.   זיו א', זיו נ' (2001). פסיכולוגיה בחינוך- מיומנויות חברתיות, עמ' 231-238. תל אביב: הוצ' יחדיו.
7.   כהן, א' (1990). סיפור הנפש, ביבליותרפיה הלכה למעשה. הוצ' אח.
8.   להב, מ' ואנקורי, ח'. פחד אז, הוצ' אח.
9.   מלמד כהן, ר' (2001). הכר את תלמידיך, פרק ג'- התפתחות חברתית. הוצאת רכס, אבן יהודה.
10.   סמילנסקי, מ' (1988). אתגר ההתבגרות, אוני' ת"א, הוצ' רמות.
11.   קבובי, ד' (1990). ספרותרפיה, הוצ' מגנס.
12.   רוזמן, מ' (1997). כישורי חיים, פיתוח זהות אישית. תל אביב: רמות.
13.   רייטר, ש'. שלומי, ד'. צדר, ש' (1999-2003) לקראת בגרות- ל"ב 21: תוכנית לימודים לבני גיל 16-21 בחינוך המיוחד. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית.
14.   קליגמן ט', (1980), ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות גישות ושיטות התערבות, הוצ' רמות תל אביב, עמ' 184-194.
15.   שילה, א' (תשמ"ט). שיעורים בשיטת קובובי. ירושלים: שפ"ח משרד החינוך והתרבות.
16.   שנהב, ח'. דברים שבלב, שיתוף המכון לשיפור מערכות החינוך.
17.   כישורי חיים (2007) מתווה לתכנון והפעלת תוכנית בית-ספרית לכיתות א – יב'.
18.   לומדים לשמור על עצמנו, תכנית מניעתית לפי שיטת דוסו, ירושלים: משרד החינוך שפ"י (תשנ"ז).
19.   מעגל הקסם, תכנית התפתחותית לגדילה אישית וחברתית, ירושלים: משר החינוך, שפ"י (תש"ן).