הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: לקויי ראיה, 64006.1.1
שם המרצה: לב ארי נחמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: קורס חובה
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תגבש תפיסת עולם רעיונית ומעשית לגבי המושג 'ראיה מחד, ו'עיוורון' מאידך' .
2.   הסטודנטית תחשף ותתנסה בדרך הנכונה מבחינה מקצועית עבורה כפרח הוראה, כיצד נכון ללמוד על לקות הרחוקה מעולמו. ההתנסויות יהוו בסיס ללימוד העיוני .
3.   הסטודנטית תלמד ותדע לתאר ולהסביר אפיונים פיזיולוגיים, רגשיים, חברתיים והינוכיים בתקופות הגיל השונות, סקירה רב גילאית , של האדם בעל לקות ראייה / העיוור באופן : הסתכלות מערכתית.
4.   הסטודנטית תבין ותדע ליישם ידע שיעזור באבחון ובבניית תכנית לימוד מערכתית ומערכי שיעור לילדים בעלי לקות ראייה/עיוורון .
5.   הסטודנטית תתנסה בחוויות להבנת עולם הלקות לגווניה באמצעות חומר תיאורטי, התנסויות, שימוש באביזרים, סרטים, ודוגמאות מן השטח כולל מפגש עם דמות בעלת תעודת עיוור.
6.   הסטודנטית תוכל להעלות מגוון שיקולים וידע בפתרון מצבים שעולים מהשטח עם תלמידים בעלי לקות ראיה /עיוורון ולהשתמש בשפה מקצועית.
תיאור הקורס: לאור התפתחות הרפואה גדל מספר התלמידים בעלי עיוורון ולקות ראייה במערכת החינוך , במסגרות כוללניות , במסגרת השילוב ובמערכת החינוך הרגילה בעקבות חוק דורנר. לעיתים הלקות מלווה גם בלקות נוספת ,כגון לקות על הרצף האוטיסטי, פיגור ,C.P , קשיים רגשים ועוד.
יש להכשיר כח הוראה מקצועי להבנת עולם העיוורים וליקויי הראיה וקידומם , אנשי מקצוע שיהוו שגרירים עבור האוכלוסייה גם מעבר לכתליי בית הספר. המורה יידרש להכשיר את התלמיד לחיים עצמאיים תוך פיתוח מיומנויות למידה וכישורי חיים במטרה לטפח בוגר עם משאבי התמודדות המצויד בכלים מתאימים להיות משולב באופן עצמאי ומשמעותי, ככל האפשר, בקהילה ובחברה.
המורה ייחשף בקורס להזדמנויות הוראה ולמידה המאפשרות לקדם את התלמיד בתחומים חינוכיים, שיקומיים, בין אישיים ותוך אישיים, כדי להביא ליתר אוטונומיה ולהתאמה ייחודית בין התלמיד לבין הסביבה. כל זאת תוך פיתוח סביבה מאפשרת, נגישה ומותאמת עם אמצעים מתאימים ומעודכנים לאוכלוסייה ייחודית זו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 העיוור ביהדות
2 פיזיולוגיה, פתולוגיה ואטיולוגיה: מבנה העין, מחלות וסיבות לעיוורון ולקות ראיה .
3 הגדרות ואבחון של 'ראיה' ו'עיוורון, והמשמעויות הנגזרות לתפקיד המורה
4 האדם בעל לקות ראייה וכישורי חיים : מהגיל הרך ועד לבגרות, השפעת הלקות על התפקוד
5 תהליך הסוציאליזציה של הילד בעל לקות ראייה: דימוי עצמי, שילוב חברתי והתמודדות המשפחה
6 מערך לימודי –בנית תכנית מערכתית ותל"א אישית במסגרת כוללנית ותמיכה בילד המשולב.
7 כתב הברייל, מוכנות לברייל. עקרונות לימוד ותכני לימוד.
8 האדם העיוור וכישורי חיים: מהגיל הרך ועד לבגרות. השפעת הלקות על התפקוד היומיומי,
9 פיתוח כישורי התמצאות במרחב וניידות .
10 תעסוקה וחיים עצמאיים בקהילה.
11 הכרת עזרים טכנולוגיה מסייעת ומערכי הנגשה
12 פתרון מצבים מהשטח: מתאוריה לעשיה.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות והשתתפות בשעורים, כולל תרגילים התנסויות אישיות/ קבוצתיות או הקריאה הביבליוגרפית ובבית כבסיס ללמוד–מודל 'הכיתה ההפוכה'. בסיום הקורס יתקיים מבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 2%
תרגילים 3%
מבחן 95%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   וליד,ג. (2004). כתב ברייל וכתב רגיל: השלכות חינוכיות וטיפוליות-תיאוריה ויישום. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק. 13(4) 195-208.
2.   ולנסי רות. (2010). לקות ראיה קורטיקלית בילדים. מדיסין –כתב עת רפואי בנושא רפואת עיניים 8: 40-42
3.   ורדי ,י'. (2014) חשיבותה של הרשתית. גלילאו: כתב עת למדע ולמחשבה.193: 44-49.
4.   פירסטטר א, להב ג. (2011) . עמדות מורים המשלבים בכיתותיהם תלמידים לקויי ראייה או עיוורים כלפי תפקיד ההנחיה של המורה התומכת בהם. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 26(2): 7-19.
5.   שור, י. אקסלרוד-טייר,נ. (2014). למידה דינמית-ראיה, התבוננות, חשיבה והבנה מושגית. במעגלי החינוך, מחקר עיון ויצירה, 4: 95-127.

רשימת ביבליוגרפיה רשות לעיון , דיוק והרחבה
1.   הס איתי. (2007).השתלבות תלמידים ליקויי ראיה – מחקר איכותני. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 22(2): 17-50.
2.   הס איתי. (2014). השפעת החדרת טכנולוגיית צג הברייל על השתלבות סטודנטים עם עיוורון בהשכלה הגבוהה . מתוך: הכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי): מכללת לוינסקי לחינוך , 470-471.
3.   הס איתי. קופפרבקג ,ע.(2014). הזהות הקבוצתית והתמיכה ההדדית של בגירים עם לקויות ראיה ועיוורון בישראל, כפי שעולה מתוח ניתוח אופני התקשורת . מכללת לוינסקי לחינוך, מקבץ 19, 11-27.
4.   ולנסי רות. (2010). לקות ראיה קורטיקלית בקרב ילדים בעלי נכויות רב תחומיות , הגדרה אבחון וטיפול. מדיסין –כתב עת רפואי בנושא רפואת עיניים 13 .
5.   צור ,ר. מצר,ע. (2009) .מה רואים תינוקות?. אדם, 15.
6.   קדמון, ח. (2002). סוגיות בחינוך המיוחד: יחידה 7. עיוורון ולקות ראיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
7.   קרמרמן,ש. (2003). יישום מושג 'הנגישות' באמצעות פיתוח עזרים טכנולוגיים למען העיוור בישראל. עחש"י, 19.
8.   Amato, Sheila; Hong, Sunggye; Rosenblum, L. Penny .(2013). The Abacus: Instruction by Teachers of Students with Visual Impairments Journal of Visual Impairment & Blindness.• Volume 100 • Number 6,1-15.
9.   Lund, Shelley K.; Troha, Jeanette M.(2008). Teaching Young People Who Are Blind and Have Autism to Make Requests Using a Variation on the Picture Exchange Communication System with Tactile Symbols: A Preliminary Investigation. Journal of Autism and Developmental Disorders.
10.   Stauffer, Mary (2008). Instruction of Keyboarding Skills: A Whole Language Approach to Teaching Functional Literacy Skills to Students Who are Blind and Have Additional Disabilities. International Journal of Special Education, 23(1), 1-8.
11.   Supalo, Cary A.; Mallouk, Thomas E-(2009). Using Adaptive Tools and Techniques to Teach a Class of Students Who Are Blind or Low-Vision. Journal of Chemical Education.