הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויי למידה, 64001.2.1
שם המרצה: הראל איילת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תרכוש ידע עדכני על לקויות למידה והיפראקטיביות
2.   הסטודנטית תרכוש ידע עדכני על מנגנונים קוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה
3.   הסטודנטית תפתח חשיבה יישומית לגבי הקשר בין התיאוריה של לקויות למידה ויישומה בכיתה
4.   הסטודנטית תפתח חשיבה מחקרית בתחום לקויות הלמידה
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהקניית ידע עדכני לגבי לקות הלמידה דיסקלקוליה ולגבי הפרעת קשב והיפראקטיביות. כמו כן, הקורס יעסוק במיומנויות קוגניטיביות העומדות בבסיס הלמידה, בהיבטים רגשיים וחברתיים של בעלי לקויות למידה והפרעת קשב והיפראקטיביות, ובהתאמות רלוונטיות בהיבחנות לבעלי לקויות למידה. במהלך הקורס יוצג ידע תיאורטי, ונדון ברלוונטיות שלו לתהליכי הלמידה, ובאופנים שונים ליישומו בהוראה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 •   דיסקלקוליה
2 •   הפרעת קשב והיפראקטיביות
3 •   מנגנונים קוגניטיביים המשמשים לתהליכי למידה- קשב, תפקודים ניהוליים, זיכרון, עיבוד חזותי
4 •   היבטים רגשיים וחברתיים של ילדים עם ליקויי למידה
5 •   התאמות בהיבחנות לבעלי לקויות למידה
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמידה שתעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא תורשה לגשת לבחינה המסכמת. כמו כן, הסטודנטית בקורס תידרש לבצע מטלה ולהבחן במבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 20%
מבחן 80%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.‏
Asherson, P., Buitelaar, J., Faraone, S. V., & Rohde, L. A. (2016). Adult attention-deficit hyperactivity disorder: key conceptual issues. The Lancet Psychiatry, 3(6), 568-578.‏
Baggetta, P., & Alexander, P. A. (2016). Conceptualization and operationalization of executive function. Mind, Brain, and Education, 10(1), 10-33
De Weerdt, F., Desoete, A., & Roeyers, H. (2013). Working memory in children with reading disabilities and/or mathematical disabilities. Journal of learning disabilities, 46(5), 461-472.‏
Owens, R. E. (2016). Language Development: An Introduction 9e.
Pieters, S., Desoete, A., Roeyers, H., Vanderswalmen, R., & Van Waelvelde, H. (2012). Behind mathematical learning disabilities: What about visual perception and motor skills?. Learning and Individual Differences, 22(4), 498-504.‏‏.‏‏
Pullen, P. C., Lane, H. B., Ashworth, K. E., & Lovelace, S. P. (2017). Specific learning disabilities. Handbook of special education, 286.‏
Tsal, Y., Shalev, L., & Mevorach, C. (2005). The diversity of attention deficits in ADHD: The prevalence of four cognitive factors in ADHD versus controls. Journal of learning disabilities, 38(2), 142-157.
דורית לחמן, טלי זייגר, מיכל שני וצילה שלם (2003). מעק"ב: מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות. מכון מופ"ת
היימן ס., 2009, הפרעת קשב והיפראקטייות, Open University of Israel, תל אביב
ז'ורנו וטלדן (2018), מסמך התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב הנבחנים בשנת הלימודים תש"ף, משרד החינוך, אגף לקויות למידה והפרעת קשב
שרפי, כ., רוזנבלום, ש., Sharfi, K., & Rosenblum, S. (2014). Learning disabilities among adults: Application of the ICF model as a key to understanding individual needs–A position paper/לקויות למידה בקרב בוגרים: יישום מודל הבריאות העולמי (ICF) כמפתח להבנה של צורכי הפרט—מאמר עמדה. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 205-220.
רשימת ביבליוגרפיה רשות
Berninger, V. W., & O'Malley May, M. (2011). Evidence-based diagnosis and treatment for specific learning disabilities involving impairments in written and/or oral language. Journal of Learning Disabilities, 44(2), 167-183.‏
Cragg, L., & Gilmore, C. (2014). Skills underlying mathematics: The role of executive function in the development of mathematics proficiency. Trends in neuroscience and education, 3(2), 63-68.‏
Evans, S. W., Owens, J. S., & Bunford, N. (2014). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(4), 527-551.‏
Georgiou, G. K., Papadopoulos, T. C., Zarouna, E., & Parrila, R. (2012). Are auditory and visual processing deficits related to developmental dyslexia?. Dyslexia, 18(2), 110-129.‏‏
Nevo, E., & Bar‐Kochva, I. (2015). The relations between early working memory abilities and later developing reading skills: A longitudinal study from kindergarten to fifth grade. Mind, Brain, and Education, 9(3), 154-163.‏
Nigg, J. T. (2005). Neuropsychologic theory and findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: the state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological psychiatry, 57(11), 1424-1435.‏
Schiff, R., & Ravid, D. (2013). Morphological processing in Hebrew-speaking students with reading disabilities. Journal of learning disabilities, 46(3), 220-229.
אגף לקויות למידה והפרעת קשב (2014). התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב בחינוך הרגיל. משרד החינוך, אגף לקויות למידה והפרעת קשב
ורדה שרוני-יצחק, גלעדה אבישר, & שמואל שולמן. (1988). סוגיות בחינוך מיוחד (Vol. 3). Open University of Israel.‏
טלמור, ר., קיים, א., Talmor, R., & Kayam, O. (2006). Students with Learning Disabilities at the Preparatory Matriculation Program-to what do they attribute their academic successes/למה מייחסים סטודנטים לקויי למידה במכינה קדם אקדמית את הצלחותיהם הלימודיות. סחי" ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 45-56.
מרגלית, מ., & Margalit, M. (2014). Learning disabilities–A neurodevelopmental model: After 15 years/לקויות למידה: מודל נוירו-התפתחותי–לאחר 15 שנים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 15-34.
שלו מבורך, ל., יונאי-נקש, ה., אפשטיין, ג., צאל, י., ומבורך כ. (2011). תפקודי קשב והקשר בין קשב לקריאה בקרב ילדים עם ADHD. אוריינות ושפה: קשרים, דו לשוניות וקשיים. מגנס, ירושלים, 549-559.