הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כיוונים חדשים בחינוך מיוחד - מחקר בחינוך המיוחד, 64050.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תדע לחפש מאמרים עדכנים בשדה החינוך המיוחד
2.   הסטודנטית תכיר כתבי עת ייעודים של החינוך המיוחד
3.   הסטודנטית תדע לבחון את איכות המחקר
4.   הסטודנטית תדע לגזור מהמחקר השלכות מעשיות לעבודה בשדה החינוכי
תיאור הקורס: המחקר בתחום החינוך המיוחד הינו מחקר ענף ורחב שמתרחשים בו חידושים רבים. אנו מאמינים שמורה טוב הינו מורה שגם בקיא בידע המחקרי בתחום עיסוקו ומתעדכן בחידושים בתחום ועל כן כחלק מההכשרה לעבודת הוראה על הסטודנטיות לדעת לקרוא קריאה ביקורתית ובוחנת של מחקר ולהבין את ההשתמעויות שלו לעבודה בשטח.
מטרת הקורס היא לתת לסטודנטיות כלים לחיפוש מחקר עדכני לבחינת איכותו ולתרגל נגזרות לשדה החינוכי. בכל שנה נבחר נושא מחקר אחר שיעמוד במרכז הקורס, הנושא הנבחר הינו גם הנושא של הסמנריון המחקרי בחינוך המיוחד שאותו תבצענה ותכתובנה הסטודנטיות בשנה הבאה. כך שבקורס הזה יש גם תשתית והכנה לסמנריון המחקרי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הצגת נושא המחקר השנתי
הצגת נושא המחקר השנתי
2 הדרכה במאגרי מידע עברית ולועזית, שימוש במילות מפתח, כתבי עת שפיטים.
3 הדרכה במאגרי מידע עברית ולועזית, שימוש במילות מפתח, כתבי עת שפיטים.
4 הדרכה במאגרי מידע עברית ולועזית, שימוש במילות מפתח, כתבי עת שפיטים.
5 הצגות המאמרים בכיתה
6 הצגות המאמרים בכיתה
7 הצגות המאמרים בכיתה
8 הצגות המאמרים בכיתה
9 הצגות המאמרים בכיתה
10 הצגות המאמרים בכיתה
11 הצגות המאמרים בכיתה
12 הצגות המאמרים בכיתה
13 הצגות המאמרים בכיתה
14 סיכום ותובנות
חובות הסטודנט בקורס: חובות הקורס:
1.   הצגת מאמר בזוגות בפני הכיתה
2.   הגשת ניתוח המאמר בכתב שבוע לפני ההצגה בכיתה
3.   השתתפות פעילה בשיעור (עד 15%)
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 40%
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   דביר, נ' (2015). מי מאתנו הוא ה'שונה'? מה ניתן ללמוד מסיפורי חיים של סטודנטים להוראה עם ליקויי למידה ומוגבלויות פיזיות? דפים, 60 ,199–226.
•   ניצן, נ., רוט, ד. (2014). "מיומנויות חברתיות בקרב ילדים צעירים עם פיגור בינוני-קשה: השוואה בין דיווחי הורים ומורים והקשר למידת הדחק ההורי. סוגיות בחינוך המיוחד ובשילוב, 27 (1) ע' 83.
•   רוט, ד. הוזמי, ב. (2014). "הערכת איכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית- יישום גישת מחקר פעולה משתף". סוגיות בחינוך המיוחד ובשילוב, 27 (1) ע' 22.