הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: יישומי מחשב, 64027.1.1
שם המרצה: לב ארי נחמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: מבוא לחינוך מיוחד , הכרת גישות בסיסיות להוראת הקריאה והחשבון לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. שליטה בסיסית בסביבת ה- OFFICE והאינטרנט.
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תפתח גישה חינוכית ויישומית מנומקת לשילוב המחשב לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
2.   הסטודנטית תדע ליישם משמעותן של תאוריות למידה שונות , תכניות המאה 21 ומחקרים מתחום שילוב המחשב ,לארגון עבודת התלמידים ב'סביבת המחשב' .
3.   הסטודנטית תכיר, תשתמש ותעריך לומדות ,תוכנות אתרים ,פעילויות בסביבה מתוקשבת וטכנולוגיה מסייעת , במגוון נושאים ולמגוון מטרות, בהתאם לתוכנית הלימודים ולתל"א האישית. מטרה- קוגניטיבית, חברתית, רגשית, מיומנויות תפקודיות, שילוב בקהילה, ערכים וכו' ולהכין תל"א מבוססת מחשב, וחומר תרגול ומשחק מלווה לפעילות בסביבה מתוקשבת טכנולוגית.
4.   הסטודנטית תדע להשתמש בישומי OFFICEכבסיס לעבודה , ובאביזרי עזר מותאמים וטכנולוגיה חדישה ותומכת מורה או תלמיד, ליצירת שיעורים מובנים לתלמידים , וליצירת חומר העונה למטרות הנדרשות לתלמידים ולמורה , באופן יעיל.
5.   הסטודנטית תדע להעזר באינטרנט , בכלי למידה שיתופית ובאתרי בי"ס לצרכי התלמיד ולצרכיה.
6.   הסטודנטית תחשף לחידושים מעוררי סקרנות ומוטיבציה להעזר בתחום לשכלול הוראה ולמידה משמעותית ותחווה מגוון כלים ושימוש בתהליכים שתעבור בעצמה בתהליך מקביל למהלך הקורס.
7.   הסטודנטית תפתח מודעות עצמית להתפתחות המקצועית שלה בתחום שילוב המחשב ונגשה לתלמידים על ידי ניהול יומן בלוג מונחה לאורך הקורס.
8.   הסטודנטית תביע את עצמה באופן יצירתי ותוכל להתאים וליצור פעילות מתוקשבת למגוון צרכי התלמיד כולל שימוש בכלים כדוגמת אתר ה MOODLE, אתר בית ספרי, עזרי טכנולוגיה מסייעת
התלמידה תתנסה בחוויות שיעור מתוקשב בעצמה. סדנא במקביל ללימוד העקרונות, למידת עמיתים ושימוש בלמידה ספירלית תווך ושימוש בכלי למידה שיתופית מתקדמים .
תיאור הקורס: הקורס סוקר את הפוטנציאל הייחודי שמציע המחשב ועזרים טכנולוגיים נוספים להוראה וללמידה משמעותית עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ברצף רב גילאי ולשרות המורה המלמדת אותם.
הקורס מציג גישות שונות לניצול ושילוב סביבות אינטראקטיביות בהוראה לתחומי תוכן שונים ולמגוון צרכי תלמיד בעל הצרכים המיוחדים: לימודי, קוגניטיבי, , תפקודי, חברתי ,רגשי , מוטורי והשתלבות כבוגר תורם לקהילה. בבחינת המחשב כאמצעי, והמחשב כמטרה.
הדגש על טיפוח סטודנטית פעילה /תלמיד פעיל, למידה פעילה, תלמיד יוצר ומעורב ושילוב כעמית בהוראה בגישה היישומית הנלמדת . חובה להכשיר את המורה להפעלת מיומנויות אלה ולפתח בה כח מוביל ייחודי לתפקידה בסביבת המחשב בעידן הדיגיטלי.
הקורס מעביר את הסטודנטית את חוויות השינוי בלמידה ה'אחרת' לגווניה, על מנת לחשוף לדפוסי העבודה החדשים ולאינטגרציה בין סביבת בית הספר, תיאוריות למידה והסביבה המתוקשבת על מגוון אפשרויותיה. הקורס חושף לחידושים ונותן כלים מעשיים יעילים ליצירת מורה ותלמידים בעלי יכולת ליצור בסביבה מתוקשבת , להעביר שיעורים בסביבה זו ולאפשר מערכות פיצוי עבור התלמידים. התלמידות פועלות לאורך הקורס תוך התנסות אישית במערכות למידה שיתופית ומערכות נוספות בהתאם למיומנויות הלומד במאה ה-21 המוצגות על ידי משרד החינוך: דרכי חשיבה, דרכי עבודה, אמצעי עבודה והחיים בעולמנו ובהקשר הנוסף של המחשב : אוריינות מחשב ומידעComputer and Information Literacy- CIL וכלי אתר ה MOODLE.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הצגת מטרות הקורס ודרכי העבודה בו כלפי פיתוח פרח ההוראה בתחום המקצועי של החינוך המיוחד, המטרות כעובד הוראה בכלל ומטרות שילוב המחשב לקידום מגוון מטרות לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים
2 לימוד גישה וטכניקות להנחלת השימוש במחשב וטכנולוגיה ללמורה ולתלמידים: סביבת חלונות, ה- OFFICE, והתייחסות ליכולות המחשב כמערכת מפצה ומאפשרת פיתוח מיומנויות .
3 הכרות עם אלטרנטיבות הוראה מותאמות לחנ"מ בהתמקדות על משחק דידקטי. הכרת סוגי לומדות/אתרים וכלי תקשוב: מחוללים, פתוחות למחצה, סגורות.
4 שילוב המחשב וטכנולוגיה מסייעת במסגרת התל"א: תכנית הלימודים האישית הנבנית לכל תלמיד בחינוך המיוחד: הכרות עם תוכנית CIL .
חובות הסטודנט בקורס: דרישה לנוכחות בכל השיעורים והשתתפות פעילה תוך עמידה בקצב במהלך הלימוד : ביצוע תרגילים באופן אישי וקבוצתי במחשב אישי וקבוצתי במחשב המתרגלים קהילה לומדת ומתקשרת , בסביבה מתוקשבת לגווניה, קורס ספירלי המתפתח גם דרך עבודות הסטודנטיות ונכונות ללמידת עמיתים, למידה שיתופית והגשה תוך כדי הקורס גם במערכת ה MOODLE. בסיום הקורס הסטודנטית תגיש פורטפוליו הכולל את כל סיכומי השיעורים, התרגילים והתוצרים המעשיים .
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1.   גילמור-גריל, נ. פרבר,ט. (2008).השימוש במחשב ככלי טיפולי לאוכלוסייה עם ליקויים בתפקודים הניהוליים .כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק , 17(2): 120-123.
2.   וייל, מ' (2007). עקרונות עבודה בטכנולוגיה מסייעת לקראת כתיבה וקריאה הוועדה הארצית, האגף לחנוך מיוחד (עורך), תמיכות והתאמות לאוכלוסיות מובחנות , עמ' 57-52.
3.   התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, הקניית אוריינות מחשב ומידע CIL Computer and Information Literacy משה"ח, מנהל מדע וטכנולוגיה גף יישומי מחשב בחינוך 2012 ,יסודי וחטיבה. עיון ממוקד לפי משימות .
4.   שידלובסקי-פרס,י. פרבר, ט.(2003).מודל יישומי להטמעת שימוש במחשב בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות.כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק , 12 (3): 125-134.
רשימת ביבליוגרפיה רשות לעיון , דיוק והרחבה
1.   אגמון, מ. (2004).ניהול למידה בגישה פוסט מודרנית ואמצעי תקשוב (ICT) להגברת רצון הלמידה בבית הספר התיכון .ירחון ארגון המורים העל-יסודיים , 136: 12.
2.   דראל,מ. הבל,א. בכר,ע. (2013) אייפד להעצמת ההוראה והלמידה של סטודנטים המתנסים עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים . מכללת לוינסקי,תקשורת תומכת וחליפית , 29: 63-65.
3.   חצרוני, א. (2007).טכנולוגיות סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך . שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (קבץ): אחוה הוצאה לאור , 321-355.
4.   טלמור,מוריה.(2006). הוראה מתקנת נתמכת מחשב: כלים פתוחים, לומדות ואתרים יסוד.
5.   סוגים של טכנולוגיה מסייעת למשתמשי מחשב בעלי מוגבלות
http://www.aisrael.org/?CategoryID=1260&ArticleID=29496

6.   סלמאן, אסמאעיל. (2005).שימושי המשחק הממוחשב בסביבת הלימוד המתוקשבת .דארנא: קובץ פדגוגי ספרותי , 38: 172-183.
7.   סלע,ד. קורץ,ג. (2010) שילוב טכנולוגיות סיוע מבוססות Web 2.0 לשיפור הקריאה והכתיבה של תלמידים לקויי למידה: האוניברסיטה הפתוחה , 168-172.
8.   עורכים: עשת-אלקלעי יורם [וחמישה אחרים] האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספרי לקט של מאמרי חקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ’ייס : , האחרון מפברואר 2014 וספרי כנסים קודמים.
9.   קלינגר, א. וייס , ת. (2009). מעבר אל סביבות מדומות לשיקום מרחוק . למידה בעידן הטכנולוגי, האוניברסיטה הפתוחה.
10.   רותם, א. (2009). המורה המקוון: למידה – הוראה אחרת. למדע, מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל–אביב
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper30-doc03.pdf
11.   שרייבר, ב' 2000. השימוש במעבד התמלילים כטכנולוגית סיוע לשם שיפור תפקודם האקדמי של תלמידים עם לקויות כתיבה המשולבים בכיתה הכוללת ,עבודת מוסמך. אוניברסיטת חיפה
12.   מתוך מדיניות משרד החינוך: חוזר מנכ"ל סביבות למידה עתירת מידע. משרד החינוך-למידה מתוקשבת –סטנדרטים מטרות שילוב המחשב בחינוך המיוחד משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה-מידענות ואתיקה ברשת, סטנדרטים במידענות. משרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה-, גף יישומי מחשב-תכנית תקשוב בחינוך היסודי-ת"ל למידה בסביבה מתוקשבת, פורטל מדע וטכנולוגיה
13.   Lau, C., Higgins, K., Golfer, J., Hong, E., & Miller, S. (2005). The effects of teacher facilitation on the social interactions of young children during computer activities. Topics in Early Childhood Special Education, 25 (4), 208-217.
14.   Navarro, J., Ruiz, G., Alcalde, C., Marchena, E., & Aguilar, M. (200l). How to increase attention using a computer assisted teaching procedure. Paper presented at the International Conference on Education and Technology, Tallahassee, Florida.
15.   Shaw, R., Grayson, A., & Lewis, V. (2005). Inhibition, ADHD, and computer games: The inhibitory performance of children with ADHD on computerized tasks and games. Journal of Attention Disorders, 8(4), 160-168.
16.   Shoklovski,I Kraut, R.(2004).The internet and social relationships:Contrasting crosssectional and longitudinal analyses. Journal of Computer Mediated Communication